Thực đơn tháng 01/ 2019


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ ĐÔNG TRIÊU

  TRƯỜNG MẦM NON YÊN ĐỨC

                                                THỰC ĐƠN THÁNG 1 :   NĂM HỌC  2018 - 2019

                                                Từ ngày 02 /01/2019  đến ngày 29/01/2019

THỰC ĐƠN TUẦN 1: (Từ ngày 02 đến ngày 05/01/2019)

THỨ NGÀY

BỮA  TRƯA

(Mẫu giáo)

BỮA CHÍNH

            (Nhà trẻ)

BỮA PHỤ

(Nhà trẻ)

 

BỮA  CHIỀU

(Mẫu giáo)

  

BỮA CHÍNH

      (Nhà trẻ)

Thứ 4

Ngày 02/01

  + Cơm tẻ

  + Tôm, thịt sốt cà chua

  + Canh cua rau cải

  + Cơm tẻ

  + Tôm, thịt sốt cà chua

  + Canh cua  rau cải

- Bún xương

 -Cháo  thịt

- Cháo  thịt

         Thứ 5

Ngày 03/01

  + Cơm tẻ

  + Giò thịt lợn sốt cà chua

  + Canh xương  su hào,  cà rốt

  + Cơm tẻ

  + Giò thịt lợn sốt cà chua

  + Canh xương  su hào,  cà rốt

-  Cháo xương củ quả

 - Mỳ xương

 - Mỳ xương

Thứ 6

Ngày 04/01

  + Cơm tẻ

  + Cá sốt cà chua

  + Canh xương khoai sọ

 + Cơm tẻ

  + Cá sốt cà chua

  + Canh xương khoai sọ

 -Bánh  bông  lan

 -  Cháo tim

 -  Cháo tim

Thứ 7

Ngày 05/01

  + Cơm tẻ

  + Thịt đậu sốt cà chua

  + Canh xương bí 

  + Cơm tẻ

  + Thịt đậu sốt cà chua

  + Canh xương bí 

- Chuối chin

-  Bún xương

-  Bún xương

 

THỰC ĐƠN TUẦN 2: (Từ ngày 07 đến 12 tháng 01 năm 2019

THỨ NGÀY

BỮA  TRƯA

(Mẫu giáo)

BỮA CHÍNH

            (Nhà trẻ)

BỮA PHỤ

(Nhà trẻ)

 

BỮA  CHIỀU

(Mẫu giáo)

  

BỮA CHÍNH

      (Nhà trẻ)

Thứ 2

Ngày 07/01

 + Cơm tẻ

 + Tôm + thịt sốt cà chua

 + Canh bầu nấu cua

  + Cơm tẻ

 + Tôm + thịt sốt cà chua

 + Canh bầu nấu cua

- Cháo thịt

  -Mỳ xương

-Mỳ xương

 

Thứ 3

Ngày 08/01

  +  Cơm tẻ

  + Thịt ngan+ thịt lợn rim gừng

  + Canh xương bí đỏ

 +  Cơm tẻ

  + Thịt ngan+ thịt lợn rim gừng

  + Canh xương bí đỏ

 - Bánh bông lan

 - Cháo  xương + Đỗ xanh

 - Cháo xương + Đỗ xanh

Thứ 4

Ngày 09/01

  + Cơm tẻ

  +  Giò ,thịt lợn  sốt cà chua

  + Canh thịt cải cúc

  + Cơm tẻ

  +  Giò ,thịt lợn  sốt cà chua

  + Canh thịt cải cúc

  - Cháo đường đỗ xanh

- Bún xương 

- Bún xương 

Thứ 5

Ngày 10/01

  +  Cơm tẻ

  + Cá sốt cà chua

  + Canh xương khoai sọ

  +  Cơm tẻ

  + Cá sốt cà chua

  + Canh xương khoai sọ

 - Bún xương

-Cháo xương bí đỏ

 -Cháo xương bí đỏ

Thứ 6

Ngày 11/01

 + Cơm tẻ

 + Trứng  chim cút+ thịt lợn kho tầu

+ Canh xương bí

+ Cơm tẻ

 + Trứng  chim cút+ thịt lợn kho tầu

+ Canh xương bí

- Chuối chín

- Mỳ gà 

- Mỳ gà 

Thứ 7

Ngày 12/01

  + Cơm tẻ

  + Thịt lợn trưng mắm tôm, tép

  + Bắp cải sào thịt

  + Cơm tẻ

  + Thịt lợn trưng mắm tôm, tép

  + Bắp cải sào thịt

- Bánh bông lan

- Cháo tim

- Cháo tim

 

THỰC ĐƠN TUẦN 3: (Từ ngày 14 đến 19  tháng 01 năm 2019)

THỨ NGÀY

BỮA  TRƯA

(Mẫu giáo)

BỮA CHÍNH

            (Nhà trẻ)

BỮA PHỤ

(Nhà trẻ)

 

BỮA  CHIỀU

(Mẫu giáo)

  

BỮA CHÍNH

      (Nhà trẻ)

Thứ 2

Ngày 14/01

 + Cơm tẻ

 + Thịt đậu sốt cà chua

+ Canh cua , rau cải

 + Cơm tẻ

 + Thịt đậu sốt cà chua

+ Canh cua,  rau cải

- Cháo thịt

 -Mỳ xương

 -Mỳ xương

 

 

Thứ 3

Ngày 15/01

  + Cơm tẻ

  + Trứng đúc thịt

  + Canh xương khoai sọ

  + Cơm tẻ

  + Trứng đúc thịt

  + Canh xương khoai sọ

- Chuối chín

 - Bún xương

 - Bún xương

Thứ 4

Ngày 16/01

 + Cơm tẻ

  + Thịt ngan + thịt lợn rim

+ Canh xương bí đỏ

 + Cơm tẻ

  + Thịt ngan + thịt lợn rim

+ Canh xương bí đỏ

-Bánh  bông  lan

- Cháo thịt  

- Cháo thịt 

Thứ 5

Ngày 17/01

  + Cơm tẻ

  + Thịt tôm, sốt cà chua

 +  Canh xương khoai tây cà rốt

 + Cơm tẻ

  + Thịt tôm, sốt cà chua

 +  Canh xương khoai tây cà rốt

- Mỳ xương

- Mì gà 

- Mì gà 

Thứ 6

Ngày 18/01

  + Cơm tẻ

  + Giò lụa lợn + thịt lợn sốt cà chua

  + Canh cua, rau cải

  + Cơm tẻ

  + Giò lụa lợn + thịt lợn sốt cà chua

  + Canh cua, rau cải

- Bún xương

Cháo xương đỗ xanh

 Cháo xương đỗ xanh

Thứ 7

Ngày 19/01

  + Cơm tẻ

  + Cá  sốt cà chua

  +  Bắp cải sào thịt

 + Cơm tẻ

 + Cá  sốt cà chua

  +  Bắp cải sào thịt

- Cháo thịt

- Bún xương

- Bún xương

THỰC ĐƠN TUẦN 4  : (Từ ngày 21 đến 29 tháng 01 năm 2019

THỨ NGÀY

BỮA  TRƯA

(Mẫu giáo)

BỮA CHÍNH

            (Nhà trẻ)

BỮA PHỤ

(Nhà trẻ)

 

BỮA  CHIỀU

(Mẫu giáo)

  

BỮA CHÍNH

      (Nhà trẻ)

Thứ 2

Ngày 21/01

  +  Cơm tẻ

  + Thịt trứng chim cút kho tàu

  + Canh xương bí  

  +  Cơm tẻ

  + Thịt trứng chim cút kho tàu

  + Canh xương bí  

- Chuối chín

- Cháo xương,  tim

- Cháo xương, tim

Thứ 3

Ngày 22/01

  +  Cơm tẻ

  + Giò ,thịt lợn  sốt cà chua

  +  Canh cua, rau cải

  +  Cơm tẻ

  + Giò ,thịt lợn  sốt cà chua

  +  Canh cua, rau cải

- Cháo thịt

- Bún xương

- Bún xương

 

 

Thứ 4

Ngày 23/01

  + Cơm tẻ

  + Cá  sốt cà chua

  +  Canh xương su hào, cà rốt

  + Cơm tẻ

  + Cá  sốt cà chua

  +  Canh xương su hào, cà rốt

 -  Bánh bông lan

 - Mỳ xương thịt

 - Mỳ xương thịt

Thứ 5

Ngày 24/01

   +  Cơm tẻ

   + Tôm, thịt sốt cà chua

   +  Canh bầu nấu  tôm tép

   + Cơm tẻ

   + Tôm, thịt sốt cà chua

   +  Canh bầu nấu  tôm tép

- Mỳ thịt

 - Cháo xương củ quả

 - Cháo xương củ quả

Thứ 6

Ngày 25/01

  + Cơm tẻ

  + Thịt đậu sốt cà chua

  + Canh xương khoai sọ

  + Cơm tẻ

  + Thịt đậu sốt cà chua

   +  Canh xương khoai sọ

-Bún xương

 - Mỳ xương thịt

 - Mỳ xương thịt

Thứ 2

Ngày 28/01

  + Cơm tẻ

  + Tôm, thịt sốt cà chua

  + Canh thịt cải cúc

  + Cơm tẻ

  + Tôm, thịt sốt cà chua

 + Canh thịt cải cúc

- Bún xương

 -Cháo  xương, tim

Cháo  xương, tim

         Thứ 3

Ngày 29/01

  + Cơm tẻ

  + Giò thịt lợn sốt cà chua

  + Canh xương  khoai tây, cà rốt

  + Cơm tẻ

  + Giò thịt lợn sốt cà chua

  + Canh xương  khoai tây, cà rốt

-  Cháo xương củ quả

 - Mỳ xương

 - Mỳ xương

                                                                               Yên Đức, ngày 02  tháng 01 năm 2019

 NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN                                 NGƯỜI  DUYỆT                                      

                                                                                              HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                                                                        (Đã ký )

     Bùi Thị Hương                                                                Vũ Thị Miến


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu