Thực đơn tháng 5/2017


TT

TUẦN 1

TUẦN 2

TUẦN 3

TUẦN 4

 

 

2

- Cơm nát ( Nhà trẻ)

- Cơm thường ( Mẫu giáo)

- Thịt rim đậu

- Canh xương khoai tây, cà rốt

- Mỳ xương

- Cơm nát ( Nhà trẻ)

- Cơm thường ( Mẫu giáo)

- Thịt rim đậu

- Canh rau ngót thịt  nạc

    -  Mỳ xương

- Cơm nát ( Nhà trẻ)

- Cơm thường ( Mẫu giáo)

- Thịt rim đậu

- Canh xương khoai tây, cà rốt

- Mỳ xương

- Cơm nát ( Nhà trẻ)

- Cơm thường ( Mẫu giáo)

- Trứng đúc thịt

- Canh xương khoai tây cà rốt

    - Bún xương

 

3

- Cơm nát ( Nhà trẻ)

- Cơm thường ( Mẫu giáo)

- Tôm thịt sốt cà chua

- Canh hến mồng tơi

     - Bún xương

- Cơm nát ( Nhà trẻ)

- Cơm thường ( Mẫu giáo)

- Thịt  gà , thịt lợn rim

- Canh khoai sọ xương

    -  Cháo  xương

- Cơm nát ( Nhà trẻ)

- Cơm thường ( Mẫu giáo)

- Tôm thịt sốt cà chua

- Canh hến mồng tơi

     - Bún xương

- Cơm nát ( Nhà trẻ)

- Cơm thường ( Mẫu giáo)

- Tôm thịt sốt cà chua

- Canh cáy rau đay

    - Chè đỗ đen

 

4

- Cơm nát ( Nhà trẻ)

- Cơm thường ( Mẫu giáo)

- Thịt gà, thịt lợn rim

- Canh bí đỏ hầm xương

- Cháo xương

- Cơm nát ( Nhà trẻ)

- Cơm thường ( Mẫu giáo)

- Tôm thịt sốt cà chua

- Canh cáy rau đay

    - Chè đỗ đen

- Cơm nát ( Nhà trẻ)

- Cơm thường ( Mẫu giáo)

- Thịt gà, thịt lợn rim

- Canh bí đỏ hầm xương

- Cháo xương

- Cơm nát ( Nhà trẻ)

- Cơm thường ( Mẫu giáo)

- Thịt  gà , thịt lợn rim

- Canh khoai sọ xương

    -  Cháo  xương

 

5

- Cơm nát ( Nhà trẻ)

- Cơm thường ( Mẫu giáo)

- Trứng đúc thịt

- Canh rau ngót nấu thịt

- Chè đỗ xanh

- Cơm nát ( Nhà trẻ)

- Cơm thường ( Mẫu giáo)

- Trứng đúc thịt

- Canh xương khoai tây cà rốt

    - Bún xương

- Cơm nát ( Nhà trẻ)

- Cơm thường ( Mẫu giáo)

- Trứng đúc thịt

- Canh rau ngót nấu thịt

- Chè đỗ xanh

- Cơm nát ( Nhà trẻ)

- Cơm thường ( Mẫu giáo)

- Thịt rim đậu

- Canh rau ngót thịt  nạc

    -  Mỳ xương

 

6

- Cơm nát ( Nhà trẻ)

- Cơm thường ( Mẫu giáo)

- Thịt kho tàu

- Canh xương khoai sọ

- Cháo thịt

- Cơm nát ( Nhà trẻ)

- Cơm thường ( Mẫu giáo)

- Thịt kho tàu

- Canh bí đỏ hầm xương

    - Cháo thịt

- Cơm nát ( Nhà trẻ)

- Cơm thường ( Mẫu giáo)

- Thịt kho tàu

- Canh xương khoai sọ

- Cháo thịt

- Cơm nát ( Nhà trẻ)

- Cơm thường ( Mẫu giáo)

- Thịt kho tàu

- Canh bí đỏ hầm xương

    - Cháo thịt

Tiền ăn trong ngày: 12.000 đồng

Bữa trưa: 9.000 đồng

Bữa chiều: 3.000 đồng

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Yên Đức, ngày 2 tháng 5  năm 2017

                 NGƯỜI DUYỆT                                                                                                             NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

                                                                                                                                                                PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                 

                Vũ Thị Miến                                                                                                                              Nguyễn Thị Yến

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu