THỰC ĐƠN THÁNG 12/2017


Thứ

TUẦN 1

TUẦN 2

TUẦN 3

TUẦN 4

TUẦN 5

2

- Kim chi tôm thịt

- Canh tôm bí xanh

- Cháo thịt

 - Tôm thịt sốt cà chua

- Canh tôm bí xanh

- Cháo thịt

- Thị lợn, giò lụa lợn rim cà chua

- Canh xương khoai sọ

      - Cháo xương

- Kim chi tôm thịt

- Canh tôm bí xanh

     - Cháo thịt

 

 

3

- Thị lợn, giò lụa lợn rim cà chua

- Canh rau bắp cải

Mỳ xương

- Trứng đúc thịt

- Canh xương củ cải, cà rốt

- Bún xương

- Thịt rim đậu

- Canh xương củ cải, cà rốt

- Mỳ xương

- Thị lợn, giò lụa lợn rim cà chua

- Canh rau cải cúc nấu thịt

Chè đỗ xanh

 

   

4

- Chả cá, thịt sốt cà chua

- Canh rau cải cúc

- Chè đỗ xanh

- Thịt đậu sốt cà chua

- Canh rau bắp cải

- Chè đỗ xanh

- Cơm thường ( Mẫu giáo)

- Trứng đúc thịt

- Canh rau cải cúc nấu thịt

- Chè đỗ xanh

- Chả cá, thịt sốt cà chua

- Canh xương khoai tây, cà rốt

- Bún xương

 

 

5

- Thịt gà, thịt lợn rim

- Canh xương bí đỏ

- Bún xương

- Thịt kho tàu

- Canh rau cải  nấu thịt

 - Cháo xương

- Chả cá, thịt sốt cà chua

- Canh xương khoai tây, cà rốt

- Bún xương

- Thịt rim đậu

- Canh rau cải nấu thịt

- Bánh mỳ

- Sữa đậu   nành

 

 

6

- Thịt rim đậu

- Canh rau cải nấu thịt

- Bánh mỳ - Sữa đậu nành

-  Chả cá, thịt lợn sốt cà chua

- Canh xương khoai tây, cà rốt

- Bánh mỳ - Sữa đậu nành

- Thị gà,thịt  lợn rim

- Canh rau bắp cải

Bánh bích quy – sữa đậu nành

- Trứng đúc thịt

- Canh xương củ cải, cà rốt

- Cháo xương

 

 
                       

 

Tiền ăn trong ngày: 12.000đồng

Bữa trưa: 9.000đồng

Bữa chiều: 3.000đồng

                               Yên Đức, ngày 30 tháng 11 năm 2017

                                                NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN      

                                                       PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                         Nguyễn Thị Yến

 

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu