THỰC ĐƠN THÁNG 9/2017


Thứ

TUẦN 1

TUẦN 2

TUẦN 3

TUẦN 4

TUẦN 5

2

 

 

- Trứng đúc thịt

- Canh hến mồng tơi

- Chè đỗ đen

- Tôm thịt sốt cà chua

- Canh hến mồng tơi

- Mỳ xương

- Trứng đúc thịt

- Canh xương rau đay

- Chè đỗ đen

- Cơm thịt gà rim lợn

- Canh bí xanh

  - Cháo đỗ xanh

 

 

 

- Tôm thịt sốt cà chua

- Canh xương khoai tây, cà rốt

      -  Cháo xương

- Trứng đúc thịt

- Canh xương khoai tây, cà rốt

- Chè đỗ xanh

)

- Tôm thịt sốt cà chua

- Canh hến mồng tơi

     - Cháo thịt

- Cơm,  Thịt rim đậu

- Canh xương củ cải, cà rốt

   Mỳ xương

 

4

- Tôm, thịt sốt cà chua

- Canh hến mồng tơi

- Chè đỗ đen

- Chả cá, thịt sốt cà chua

- Canh xương khoai sọ

- Mỳ xương

- Chả cá, thịt sốt cà chua

- Canh xương rau ngót

- Cháo xương

- Chả cá, thịt sốt cà chua

- Canh xương khoai sọ

- Bún xương

- Cơm, Thịt ngan rim đậu

- Canh bí đỏ xương ngan

Chè đậu đen

5

- Thịt rim đậu

- Canh rau ngót nấu thịt

- Bánh mỳ - Sữa Nuti

- Thịt rim đậu

- Canh rau ngót nấu thịt

 - Bánh mỳ - SữaNuti

- Thịt rim đậu

- Canh cáy rau đay, mồng tơi

- Bánh mỳ - Sữa Nuti

- Thịt rim đậu

- Canh cáy rau đay

- Bánh mỳ - Sữa Nuti

- Cơm, Trứng đúc thịt

- Canh rau ngót nấu thịt nạc

  Mỳ thịt

6

- Thịt gà, thịt lợn rim

- Canh cáy rau đay

- Cháo xương

- Thịt gà, thịt lợn rim

- Canh cáy rau đay

- Cháo xương

- Thịt gà rim thịt lợn

- Canh xương khoai sọ

      - Bún xương

- Thịt gà, thịt lợn rim

- Canh cáy rau đay

- Cháo xương

- Cơm, Muối lạc vừng, ruốc

- Canh xương củ cải, cà rốt

  Cháo xương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

Tiền ăn trong ngày: 12.000đồng

Bữa sáng: 9.000đồng

Bữa chiều: 3.000đồng

                                           Yên Đức, ngày 4 tháng 9 năm 2017

                                                NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN      

                                                       PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                         Nguyễn Thị Yến

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu