Thực đơn tháng 10/2018


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ ĐÔNG TRIÊU

 TRƯỜNG MẦM NON YÊN ĐỨC

                                            THỰC ĐƠN THÁNG 10:   NĂM HỌC  2018 - 2019

                                              Từ ngày 01/10 /2018 đến ngày 31/10/2018

Nhóm trẻ:  Tuần1:  Từ  ngày 01 đến ngày 06/10/2018

THỨ NGÀY

BỮA  CHÍNH

BỮA PHỤ

BỮA CHÍNH

GHI CHÚ

Thứ 2

Ngày 01/10

  + Cơm tẻ

  + Thịt đậu sốt cà chua

  + Canh tép rau cải

- Cháo  thịt

  - Mỳ xương 

 

         Thứ 3

Ngày 02/10

  + Cơm tẻ

  + Giò thịt lợn  sốt cà chua

  + Canh xương  củ cải cà rốt

-  Cháo xương củ quả

 - Chè thập cẩm

 

Thứ 4

Ngày 03/10

  + Cơm tẻ

  + Cá sốt cà chua

  + Canh  cáy rau đay

- Sũa đậu nành bánh bông  lan

 -  Cháo tim

 

Thứ 5

Ngày 04/10

+ Cơm tẻ

  + Thịt ngan, thịt lợn rim gừng

  + Canh xương bí đỏ

- Chuối chin

-  Bún xương

 

Thứ 6

Ngày 05/10

+ Cơm tẻ

  + Tôm rim thịt

 + Canh thitj rau ngót

-Mỳ thịt

  - Cháo đậu xanh đường

 

Thứ 7

Ngày 06/10

+ Cơm tẻ

  + Trứng đúc thịt

  + Canh  tép nấu bầu

- Sữa đậu nành, bánh bông lan

 - Cháo  xương

 

Mẫu giáo  Tuần1:  Từ  ngày 01 đến ngày 06/10/2018

THỨ NGÀY

BỮA  CHÍNH

BỮA PHỤ

 

GHI CHÚ

Thứ 2

Ngày 01/10

  + Cơm tẻ

  + Thịt đậu sốt cà chua

  + Canh tép rau cải

  - Mỳ xương 

   

         Thứ 3

Ngày 02/10

  + Cơm tẻ

  + Giò thịt lợn  sốt cà chua

  + Canh xương  củ cải cà rốt

 - Chè thập cẩm

   

Thứ 4

Ngày 03/10

  + Cơm tẻ

  + Cá sốt cà chua

  + Canh  cáy rau đay

 -  Cháo tim

   

Thứ 5

Ngày 04/10

+ Cơm tẻ

  + Thịt ngan, thịt lợn rim gừng

  + Canh xương bí đỏ

-  Bún xương

   

Thứ 6

Ngày 05/10

+ Cơm tẻ

  + Tôm rim thịt

 + Canh thitj rau ngót

  - Cháo đậu xanh đường

   

Thứ 7

Ngày 06/10

+ Cơm tẻ

  + Trứng đúc thịt

  + Canh  tép nấu bầu

 - Cháo  xương

   

   Nhóm trẻ:Tuần 2:  Từ  ngày 08/10 đến ngày 13/10/ 2018

THỨ NGÀY

BỮA  CHÍNH

BỮA PHỤ

BỮA CHÍNH

GHI CHÚ

Thứ 2

Ngày 8/10

  + Cơm tẻ

  + Thịt kho trứng cút

  + Canh bí đỏ ninh xương 

- Cháo thịt

 - Chè thập cẩm

 

 

Thứ 3

Ngày 9/10

  + Cơm tẻ

 +  Cá sốt cà chua

 + Canh xương ninh khoai sọ

- Sữa đậu nành, bánh bông lan

- Mỳ xương

 

Thứ 4

Ngày 10/10

  + Cơm tẻ

  +  Giò ,thịt lợn  sốt cà chua

  + Canh tép rau cải

- Cháo xương

- Chè đỗ đen

 

Thứ 5

Ngày 11/10

  +  Cơm tẻ

  + Trứng đúc thịt

  + Canh xương củ cỉa cà rốt

 - Cháo đường đỗ xanh

 - Mỳ xương thịt

 

Thứ 6

Ngày 12/10

   + Cơm tẻ

   + Thịt  kho tầu,   

  + Canh  thịt rau ngót

- Chuối chín

 - Cháo tim

   

Thứ 7

Ngày 13/10

   + Cơm tẻ

  + Thịt kim chi,

  + Canh cáy rau đay

- Sũa đậu nành, bánh bông lan

- Cháo xương củ quả

 

Mẫu giáo  :  Từ  ngày 08/10 đến ngày 13/10/ 2018

THỨ NGÀY

BỮA  CHÍNH

BỮA PHỤ

 

GHI CHÚ

Thứ 2

Ngày 8/10

  + Cơm tẻ

  + Thịt kho trứng cút

  + Canh bí đỏ ninh xương 

 - Chè thập cẩm

   

 

Thứ 3

Ngày 9/10

  + Cơm tẻ

 +  Cá sốt cà chua

 + Canh xương ninh khoai sọ

- Mỳ xương

   

Thứ 4

Ngày 10/10

  + Cơm tẻ

  +  Giò ,thịt lợn  sốt cà chua

  + Canh tép rau cải

- Chè đỗ đen

   

Thứ 5

Ngày 11/10

  +  Cơm tẻ

  + Trứng đúc thịt

  + Canh xương củ cỉa cà rốt

 - Mỳ xương thịt

   

Thứ 6

Ngày 12/10

   + Cơm tẻ

   + Thịt  kho tầu,   

  + Canh  thịt rau ngót

 - Cháo tim

   

Thứ 7

Ngày 13/10

   + Cơm tẻ

  + Thịt kim chi,

  + Canh cáy rau đay

- Cháo xương củ quả

   

    Nhóm trẻ: Tuần3:  Từ ngày 15/10 đến ngày 20/10/2018

THỨ NGÀY

BỮA  CHÍNH

BỮA PHỤ

BỮA CHÍNH

GHI CHÚ

Thứ 2

Ngày 15/10

   + Cơm tẻ

  +  Thịt rim tôm,

  + Canh bí xanh ninh xương

- Chuối chín

 -  Chè thập cẩm

 

 

 

Thứ 3

Ngày 16/10

  + Cơm tẻ

  + Trứng đúc thịt

  + Canh xương khoai sọ

- Cháo thịt

 - Mỳ xương

 

Thứ 4

Ngày 17/10

  + Cơm tẻ

  + Thịt đậu sốt cà chua

  + Canh rau ngót nấu thịt

- Sửa đậu nành,bánh bông lan

- Cháo tim

 

Thứ 5

Ngày 18/10

  + Cơm tẻ

  +  Thịt ngan, thịt lơn rim

  + Canh xương bí đỏ

- Bún xương

- Chè đỗ đen

 

Thứ 6

Ngày 19/10

  + Cơm tẻ

  +  Cá sốt cà chua

  +  Canh xương củ cải cà rốt

- Cháo thịt

- Mỳ xương

 

Thứ 7

Ngày 20/10

   + Cơm tẻ

  + Thịt lợn sốt cà chua

  +  Canh xương khoai tây cà rốt

- Bún xương

- Cháo đường đỗ xanh

 

Mẫu giáo  Tuần3:  Từ ngày 15/10 đến ngày 20/10/2018

THỨ NGÀY

BỮA  CHÍNH

BỮA  PHỤ

 

GHI CHÚ

Thứ 2

Ngày 15/10

   + Cơm tẻ

  +  Thịt rim tôm,

  + Canh bí xanh ninh xương

 -  Chè thập cẩm

 

   

 

Thứ 3

Ngày 16/10

  + Cơm tẻ

  + Trứng đúc thịt

  + Canh xương khoai sọ

 - Mỳ xương

   

Thứ 4

Ngày 17/10

  + Cơm tẻ

  + Thịt đậu sốt cà chua

  + Canh rau ngót nấu thịt

- Cháo tim

   

Thứ 5

Ngày 18/10

  + Cơm tẻ

  +  Thịt ngan, thịt lơn rim

  + Canh xương bí đỏ

- Chè đỗ đen

   

Thứ 6

Ngày 19/10

  + Cơm tẻ

  +  Cá sốt cà chua

  +  Canh xương củ cải cà rốt

- Mỳ xương

   

Thứ 7

Ngày 20/10

   + Cơm tẻ

  + Thịt lợn sốt cà chua

  +  Canh tép rau cải

- Cháo đường đỗ xanh

   

    Nhóm trẻ:  Tuần 4:  Từ ngày 22 đến ngày 31/10/2018

THỨ NGÀY

BỮA  CHÍNH

BỮA PHỤ

BỮA CHÍNH

GHI CHÚ

 

Thứ 2

Ngày 22/10

   + Cơm tẻ

   + Thịt sốt cà chua

   +  Canh bầu nấu tép

- Cháo thịt

 - Chè thập cẩm

 

 

Thứ 3

Ngày 23/10

   + Cơm tẻ

  + Cá sốt cà chua

   +  Canh bí xanh ninh xương

- Chuối chín

- Cháo thịt

 

Thứ 4

Ngày 24/10

  + Cơm tẻ

  + Giò ,thịt lợn  sốt cà chua

  + Canh xương khoai sọ

- Cháo xương

- Bún xương

 

Thứ 5

Ngày 25/10

  + Cơm tẻ

  +Trứng đúc thịt

  + Canh xương bí xanh

 - Sữa đậu nành, bánh bông lan

 - Mỳ xương thịt

 

Thứ 6

Ngày 26/10

  + Cơm tẻ

  + Thịt trưng mắm tôm

   +  Canh thịt rau ngót

- Bún xương

 - Cháo tim

 

 

Thứ 2

Ngày 29/10

   + Cơm tẻ

   + Tôm, thịt sốt cà chua

   +  Canh bầu nấu tép

- Cháo thịt

 - Chè thập cẩm

 

 

Thứ 3

Ngày 30/10

   + Cơm tẻ

  + Cá sốt cà chua

   +  Canh xương bí đỏ

- Cháo đường

- Mỳ xương

 

Thứ 4

Ngày 31/10

 + Cơm tẻ

  + Giò ,thịt lợn  sốt cà chua

  + Canh xương khoai sọ

-  Sũa đậu nahf, bánh bông lan

- Bún xương thịt

 

Mẫu giáo  Tuần 4:  Từ ngày 22 đến ngày 31/10/2018

THỨ NGÀY

BỮA  CHÍNH

BỮA  PHỤ

 

GHI CHÚ

 

Thứ 2

Ngày 22/10

   + Cơm tẻ

   + Thịt sốt cà chua

   +  Canh bầu nấu tép

 - Chè thập cẩm

   

 

Thứ 3

Ngày 23/10

   + Cơm tẻ

  + Cá sốt cà chua

   +  Canh bí xanh ninh xương

- Cháo thịt

   

Thứ 4

Ngày 24/10

  + Cơm tẻ

  + Giò ,thịt lợn  sốt cà chua

  + Canh xương khoai sọ

- Bún xương

   

Thứ 5

Ngày 25/10

  + Cơm tẻ

  +Trứng đúc thịt

  + Canh xương bí xanh

 - Mỳ xương thịt

   

Thứ 6

Ngày 26/10

  + Cơm tẻ

  + Thịt trưng mắm tôm

   +  Canh thịt rau ngót

 - Cháo tim

   

 

Thứ 2

Ngày 29/10

   + Cơm tẻ

   + Tôm, thịt sốt cà chua

   +  Canh bầu nấu tép

 - Chè thập cẩm

   

 

Thứ 3

Ngày 30/10

   + Cơm tẻ

  + Cá sốt cà chua

   +  Canh xương bí đỏ

- Mỳ xương

   

Thứ 4

Ngày 31/10

 + Cơm tẻ

  + Giò ,thịt lợn  sốt cà chua

  + Canh xương khoai sọ

- Bún xương thịt

   

                                                                                    Yên Đức, ngày 28  tháng 09  năm 2018

 NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN                                            NGƯỜI DUYỆT                                            

                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                     

                                                                                                             ( Đã ký

Bùi Thị Hương                                                                            Vũ Thị Miến    

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu