Thực đơn tháng 9/2016


STT

TUẦN 1

TUẦN 2

TUẦN 3

TUẦN 4

 

 

2

- Cơm nát ( Nhà trẻ)

- Cơm thường ( Mẫu giáo)

- Thịt gà rim thịt lợn

- Canh ngao ( Hến) nấu mồng tơi

- Mỳ xương

- Cơm nát ( Nhà trẻ)

- Cơm thường ( Mẫu giáo)

- Thịt ngan ( gà) rim thịt lợn

- Canh xương khoai sọ

- Mỳ  xương

- Cơm nát ( Nhà trẻ)

- Cơm thường ( Mẫu giáo)

- Thịt gà rim thịt lợn

- Canh ngao ( Hến) nấu mồng tơi

- Mỳ xương

- Cơm nát ( Nhà trẻ)

- Cơm thường ( Mẫu giáo)

- Tôm thịt sốt cà chua

- Canh Tôm bí xanh

- Mỳ  xương

 

3

- Cơm nát ( Nhà trẻ)

- Cơm thường ( Mẫu giáo)

- Thịt  kho tàu

- Canh cua ( Cáy) rau đay

- Bún xương

- Cơm nát ( Nhà trẻ)

- Cơm thường ( Mẫu giáo)

- Trứng đúc thịt

- Canh bí đỏ hầm xương

- Chè đậu đen

- Cơm nát ( Nhà trẻ)

- Cơm thường ( Mẫu giáo)

- Thịt  kho tàu

- Canh cua ( Cáy) rau đay

- Bún xương

- Cơm nát ( Nhà trẻ)

- Cơm thường ( Mẫu giáo)

- Trứng đúc thịt

- Canh bí đỏ hầm xương

- Chè đậu đen

 

4

- Cơm nát ( Nhà trẻ)

- Cơm thường ( Mẫu giáo)

- Thịt rim đậu

- Canh khoai sọ xương

- Mỳ xương

- Cơm nát ( Nhà trẻ)

- Cơm thường ( Mẫu giáo)

- Thịt  kho tàu

- Canh cua ( Cáy) rau đay

- Cháo đỗ xanh

- Cơm nát ( Nhà trẻ)

- Cơm thường ( Mẫu giáo)

- Thịt rim đậu

- Canh khoai sọ xương

- Cháo xương

- Cơm nát ( Nhà trẻ)

- Cơm thường ( Mẫu giáo)

- Thịt  kho tàu

- Canh cua ( Cáy) rau đay

- Cháo đỗ xanh

 

5

- Cơm nát ( Nhà trẻ)

- Cơm thường ( Mẫu giáo)

- Trứng đúc thịt

- Canh bí đỏ hầm xương

- Chè đậu đen

- Cơm nát ( Nhà trẻ)

- Cơm thường ( Mẫu giáo)

- Thịt rim đậu

- Canh xương  khoai tây

- Bún xương

- Cơm nát ( Nhà trẻ)

- Cơm thường ( Mẫu giáo)

- Trứng đúc thịt

- Canh bí đỏ hầm xương

- Chè đậu đen

- Cơm nát ( Nhà trẻ)

- Cơm thường ( Mẫu giáo)

- Thịt rim đậu

- Canh xương  khoai tây

- Bún xương

 

6

- Cơm nát ( Nhà trẻ)

- Cơm thường ( Mẫu giáo)

- Tôm thịt sốt cà chua

- Canh tôm bí xanh

- Bánh mỳ - Sữa đậu

- Cơm nát ( Nhà trẻ)

- Cơm thường ( Mẫu giáo)

- Tôm thịt sốt cà chua

- Canh tôm bí xanh

- Bánh mỳ - Sữa đậu

- Cơm nát ( Nhà trẻ)

- Cơm thường ( Mẫu giáo)

- Tôm thịt sốt cà chua

- Canh tôm bí xanh

- Bánh mỳ - Sữa đậu

- Cơm nát ( Nhà trẻ)

- Cơm thường ( Mẫu giáo)

- Thịt ngan ( gà) rim thịt lợn

- Canh xương khoai sọ

- Bánh mỳ - Sữa đậu

Tiền ăn trong ngày: 12.000 đồng

Bữa trưa: 9.000 đồng

Bữa chiều: 3.000 đồng

                                                                                                                                                               Yên Đức, ngày 01 tháng 9 năm 2016

               

               NGƯỜI DUYỆT                                                    NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

                                                                                                PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

              Vũ Thị Miến                                                                                                                                                                  Nguyễn Thị Yến

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu