Thực đơn tháng 10/2016


STT

TUẦN 1

TUẦN 2

TUẦN 3

TUẦN 4

 

 

2

- Cơm nát ( Nhà trẻ)

- Cơm thường ( Mẫu giáo)

- Thịt gà thịt lợn rim

- Canh xương khoai sọ

- Cháo thịt

 

- Cơm nát ( Nhà trẻ)

- Cơm thường ( Mẫu giáo)

- Thịt kho tàu

- Canh khoai sọ xương

     - Bún xương

- Cơm nát ( Nhà trẻ)

- Cơm thường ( Mẫu giáo)

- Thịt gà thịt lợn rim

- Canh xương khoai sọ

- Cháo thịt

 

- Cơm nát ( Nhà trẻ)

- Cơm thường ( Mẫu giáo)

- Thịt kho tàu

- Canh khoai sọ xương

     - Bún xương

 

3

- Cơm nát ( Nhà trẻ)

- Cơm thường ( Mẫu giáo)

-Trứng đúc thịt

- Canh rau cải nấu thịt nạc

- Chè đậu đen

- Cơm nát ( Nhà trẻ)

- Cơm thường ( Mẫu giáo)

- Thịt rim đậu

- Canh cải  thịt  nạc

    -  Cháo đỗ xanh

- Cơm nát ( Nhà trẻ)

- Cơm thường ( Mẫu giáo)

- Cơm, Trứng đúc thịt

- Canh rau cải nấu thịt nạc

- Chè đậu đen

- Cơm nát ( Nhà trẻ)

- Cơm thường ( Mẫu giáo)

- Thịt rim đậu

- Canh cải  thịt  nạc

    -  Cháo đỗ xanh

 

4

- Cơm nát ( Nhà trẻ)

- Cơm thường ( Mẫu giáo)

- Thịt rim đậu

- Canh xương khoai tây, cà rốt

- Mỳ xương

- Cơm nát ( Nhà trẻ)

- Cơm thường ( Mẫu giáo)

- Tôm thịt sốt cà chua

- Canh tôm bí xanh

    - Chè  đậu đen

- Cơm nát ( Nhà trẻ)

- Cơm thường ( Mẫu giáo)

- Thịt rim đậu

- Canh xương khoai tây, cà rốt

- Mỳ xương

- Cơm nát ( Nhà trẻ)

- Cơm thường ( Mẫu giáo)

- Tôm thịt sốt cà chua

- Canh tôm bí xanh

    - Chè  đậu đen

 

5

- Cơm nát ( Nhà trẻ)

- Cơm thường ( Mẫu giáo)

- Tôm thịt sốt cà chua

- Canh  tôm bí xanh

- Bún thịt

- Cơm nát ( Nhà trẻ)

- Cơm thường ( Mẫu giáo)

- Trứng đúc thịt

- Canh xương khoai tây cà rốt

    - Mỳ  xương

- Cơm nát ( Nhà trẻ)

- Cơm thường ( Mẫu giáo)

- Tôm thịt sốt cà chua

- Canh tôm bí xanh

- Bún thịt

- Cơm nát ( Nhà trẻ)

- Cơm thường ( Mẫu giáo)

- Trứng đúc thịt

- Canh xương khoai tây cà rốt

    - Mỳ  xương

 

6

- Cơm nát ( Nhà trẻ)

- Cơm thường ( Mẫu giáo)

- Thịt kho tàu

- Canh bí đỏ hầm xương

- Bánh Mỳ - Sữa đậu

- Cơm nát ( Nhà trẻ)

- Cơm thường ( Mẫu giáo)

- Thịt ngan ( gà) rim thịt lợn

- Canh khoai sọ xương

    - Bánh Mỳ - Sữa đậu

- Cơm nát ( Nhà trẻ)

- Cơm thường ( Mẫu giáo)

- Thịt kho tàu

- Canh bắp cải nấu thịt nạc

- Bánh Mỳ - Sữa đậu

- Cơm nát ( Nhà trẻ)

- Cơm thường ( Mẫu giáo)

- Thịt ngan ( gà) rim thịt lợn

- Canh khoai sọ xương

    - Bánh Mỳ - Sữa đậu

Tiền ăn trong ngày: 12.000 đồng

Bữa trưa: 9.000 đồng

Bữa chiều: 3.000 đồng

                                                                                                                                                                                                                                     Yên Đức, ngày 01 tháng 10 năm 2016

                 NGƯỜI DUYỆT                                                 NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

                                                                                                PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

              Vũ Thị Miến                                                                                                                                                                                                                         Nguyễn Thị Yến

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu