Tài nguyên
Khớp các mục sau đây:
Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn:
GIÁO ÁN VĂN HỌC: Cá vàng bơi GIÁO ÁN VĂN HỌC: Cá vàng bơi
Giáo án: Nhận biết tập nói xe đạp – xe máy Giáo án: Nhận biết tập nói xe đạp – xe máy
Nghe kể chuyện “ Quả trứng” Nghe kể chuyện “ Quả trứng”
Nhận biết củ su hào, cà rốt Nhận biết củ su hào, cà rốt
Nhận biết một số đặc điểm nổi bật của củ su hào, cà rốt Nhận biết một số đặc điểm nổi bật của củ su hào, cà rốt
Thơ “Con tàu” Thơ “Con tàu”
Thơ Bạn Mới Thơ Bạn Mới
văn học : Dạy đồng dao “Bà còng đi chợ” văn học : Dạy đồng dao “Bà còng đi chợ”
Văn học: Đồng dao: “Dung dăng dung dẻ” Văn học: Đồng dao: “Dung dăng dung dẻ”
VĂN HỌC: Thỏ con không vâng lời VĂN HỌC: Thỏ con không vâng lời
VĂN HỌC: Truyện “Thỏ ngoan”. VĂN HỌC: Truyện “Thỏ ngoan”.