Thực đơn tháng 4 năm 2019


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ ĐÔNG TRIÊU

               TRƯỜNG MẦM NON YÊN ĐỨC

  THỰC ĐƠN THÁNG 4:   NĂM HỌC  2018 - 2019

Từ ngày 01/4/2019 đến ngày 29/4/2019

THỰC ĐƠN TUẦN 1: (Từ ngày 01đến ngày 6/4/2019)

THỨ NGÀY

BỮA  TRƯA

(Mẫu giáo)

BỮA CHÍNH

            (Nhà trẻ)

BỮA PHỤ

(Nhà trẻ)

 

BỮA  CHIỀU

(Mẫu giáo)

  

BỮA CHÍNH

      (Nhà trẻ)

Thứ 2

Ngày 1/4

  + Cơm tẻ

  + Cá  sốt cà chua

  + Canh tép nấu bầu

  + Cơm tẻ

  + Cá sốt cà chua

  + Canh tép nấu bầu

- Chuối chin

 -Cháo đường đỗ xanh

-Cháo đường đỗ xanh

         Thứ 3

Ngày 2/4

  + Cơm tẻ

  + Thịt ngan,rim gừng

  + Canh xương bí đỏ

  + Cơm tẻ

  + Thịt ngan  rim gừng

  + Canh xương bí đỏ

-Bánh  bông  lan

-  Bún ngan

-  Bún ngan

Thứ 4

Ngày 3/4

  + Cơm tẻ

  + Trứng dán

  + Canh  cua rau đay

  + Cơm tẻ

  + Trứng dán

  + Canh  cua rau đay

-Mỳ gà

-Bánh mỳ kinh đô

Bánh mỳ kinh đô

Thứ 5

Ngày 4/4

  + Cơm tẻ

  + Thịt gà, rim gừng

  + Canh xương khoai sọ

+ Cơm tẻ

  + Thịt gà, rim gừng

  + Canh xương khoai sọ

- Chuối chin

-  Cháo gà

-  Cháo gà

Thứ 6

Ngày 5/4

  + Cơm tẻ

  + Thịt bò sốt vang

  + Canh ngao mồng tơi

 + Cơm tẻ

  + Thịt bò sốt vang

  + Canh ngao mồng tơi

-Cháo đường

  -Mỳ bò

  -Mỳ bò

Thứ 7

Ngày 6/4

  + Cơm tẻ

  + Cá sốt cà chua

  + Canh  cua rau đay

  + Cơm tẻ

  + Cá sốt cà chua

  + Canh  cua rau đay

-Bánh mỳ kinh đô

 - Cháo  ngao

 - Cháo  ngao

THỰC ĐƠN TUẦN 2: (Từ ngày 8 đến 13 tháng 4 năm 2019

THỨ NGÀY

BỮA  TRƯA

(Mẫu giáo)

BỮA CHÍNH

            (Nhà trẻ)

BỮA PHỤ

(Nhà trẻ)

 

BỮA  CHIỀU

(Mẫu giáo)

  

BỮA CHÍNH

      (Nhà trẻ)

Thứ 2

Ngày 8/4

  + Cơm tẻ

 + Tôm + Thịt  lợn rim cà chua

+  Canh tép nấu bầu

  + Cơm tẻ

  + Tôm + Thịt  lợn rim cà chua

 +  Canh tép nấu bầu

- Cháo thịt

  -Mỳ xương

-Mỳ xương

 

Thứ 3

Ngày 9/4

  +  Cơm tẻ

  + Thịt đậu sốt cà chua

  + Canh  xương khoai sọ

 +  Cơm tẻ

 + Thịt đậu sốt cà chua

  + Canh xương khoai sọ

 - Bánh bông lan

 - Cháo  ngao

 - Cháo  ngao

Thứ 4

Ngày 10/4

  + Cơm tẻ

  +  Thịt gà  rim gừng

  + Canh xương bí

  + Cơm tẻ

 +  Thịt gà  rim gừng

  + Canh xương bí

  - Cháo đường đỗ xanh

- Mỳ gà  

- Mỳ gà  

Thứ 5

Ngày 11/4

  +  Cơm tẻ

  + Cá sốt cà chua

  + Canh ngao mồng tơi

  +  Cơm tẻ

  + Cá sốt cà chua

 + Canh ngao mồng tơi

 - Bánh mỳ kinh đô

- Cháo xương

 - Cháo xương

Thứ 6

Ngày 12/4

 + Cơm tẻ

 + Thịt  bò sốt vang

  + Canh xương bí đỏ

  + Cơm tẻ

  + Thịt bò sốt vang

  + Canh xương bí đỏ

- Chuối chín

- Mỳ bò

- Mỳ bò

Thứ 7

Ngày 13/4

  + Cơm tẻ

  + Thịt giò sốt cà chua

  + Canh xương  khoai tây

  + Cơm tẻ

  + Thịt giò sốt cà chua

  + Canh xương  khoai tây

-Cháo thịt

- Bánh mỳ kinh đô

 -Bánh mỳ kinh đô

THỰC ĐƠN TUẦN 3: (Từ ngày 15 đến 20 tháng 4 năm 2019)

THỨ NGÀY

BỮA  TRƯA

(Mẫu giáo)

BỮA CHÍNH

            (Nhà trẻ)

BỮA PHỤ

(Nhà trẻ)

 

BỮA  CHIỀU

(Mẫu giáo)

  

BỮA CHÍNH

      (Nhà trẻ)

Thứ 2

Ngày 15/4

 + Cơm tẻ

 + Thịt bò sốt vang

+ Canh khoai tây cà rốt

 + Cơm tẻ

 + Thịt bò sốt vang

+ Canh khoai tây cà rốt

- Cháo thịt

 -Mỳ xương

 -Mỳ xương

 

 

Thứ 3

Ngày 16/4

  + Cơm tẻ

  + Thịt gà rim

  + Canh xương bí đỏ

 + Cơm tẻ

  + Thịt gà rim

  + Canh xương bí đỏ

- Chuối chín

- Bún gà

- Bún gà

Thứ 4

Ngày 17/4

  + Cơm tẻ

  + Cá  sốt cà chua

  +  Canh cua rau đay

 + Cơm tẻ

 + Cá  sốt cà chua

 +  Canh cua rau đay

- Bánh  bông lan

Cháo đường đỗ xanh

 Cháo đường đỗ xanh

Thứ 5

Ngày 18/4

  + Cơm tẻ

  + Trứng đúc thịt

 + Canh ngao mồng tơi

 + Cơm tẻ

 + Trứng đúc thịt

 + Canh ngao mồng tơi

- Cháo thịt

- Bánh mỳ kinh đô 

- Bánh mỳ kinh đô 

Thứ 6

Ngày 19/4

 + Cơm tẻ

  + Thịt ngan rim gùng

+ Canh xương bí  xanh

 + Cơm tẻ

  + Thịt ngan rim gùng

+ Canh xương bí xanh

-Bánh  bông  lan

- Mỳ ngan

- Mỳ ngan

Thứ 7

Ngày 20/4

  + Cơm tẻ

  + Giò thịt sốt cà chua

  +  Canh cua rau đay

 + Cơm tẻ

 + Giò thịt sốt cà chua

  +  Canh cua rau đay

- Bánh mỳ kinh đô

- Cháo xương

Cháo xương

THỰC ĐƠN TUẦN 4  : (Từ ngày 22 đến 29 tháng 4  năm 2019

THỨ NGÀY

BỮA  TRƯA

(Mẫu giáo)

BỮA CHÍNH

            (Nhà trẻ)

BỮA PHỤ

(Nhà trẻ)

 

BỮA  CHIỀU

(Mẫu giáo)

  

BỮA CHÍNH

      (Nhà trẻ)

Thứ 2

Ngày 22/4

  +  Cơm tẻ

  + Cá sốt cà chua

  + Canh cua rau đay

 +  Cơm tẻ

  + Cá sốt cà chua

  + Canh cua rau đay

- Chuối chín

- Cháo đường đỗ xanh

- Cháo đường đỗ xanh

Thứ 3

Ngày 23/4

  + Cơm tẻ

  + Thịt gà rim

  + Canh xương bí đỏ

 + Cơm tẻ

  + Thịt gà rim

  + Canh xương bí đỏ

-  Bánh bông lan

- Bún gà

- Bún gà

Thứ 4

Ngày 24/4

  + Cơm tẻ

  + Thịt bò sốt vang

 + Canh ngao mồng tơi

 + Cơm tẻ

  + Thịt bò sốt vang

 + Canh ngao mồng tơi

- Cháo trứng

- Mỳ  bò 

- Mỳ  bò 

Thứ 5

Ngày 25/4

 + Cơm tẻ

  + Thịt ngan rim gùng

+ Canh xương bí  

 + Cơm tẻ

  + Thịt ngan rim gùng

+ Canh xương bí  

-Bánh  bông  lan

- Cháo ngao

- Cháo ngao

Thứ 6

Ngày 26/4

  + Cơm tẻ

  + Trứng dán

  +  Canh cua rau đay

 + Cơm tẻ

 + Trứng dán

 +  Canh cua rau đay

- Cháo đường

 - Bành mỳ kinh đô

 - Bành mỳ kinh đô

Thứ 2

Ngày 29/4

  +  Cơm tẻ

  + Thịt đậu sốt cà chua

  + Canh cua rau đay

 +  Cơm tẻ

 + Thịt đậu sốt cà chua

  + Canh cua rau đay

 - Bánh bông lan

 - Cháo  ngao

 - Cháo  ngao

                                                                            Yên Đức, ngày 01 tháng 04  năm 2019

 NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN                                     NGƯỜI  DUYỆT                                      

                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG                                                          

                                                                                                      (Đã ký)

          Bùi Thị Hương                                                              Vũ Thị Miến


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: