Thực đơn tháng 02/2019


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ ĐÔNG TRIÊU

  TRƯỜNG MẦM NON YÊN ĐỨC

THỰC ĐƠN THÁNG 2 :   NĂM HỌC  2018 - 2019

Từ ngày 11 /02/2019  đến ngày 02/03/2019

THỰC ĐƠN TUẦN 2: (Từ ngày 11 đến ngày 16/02/2019)

THỨ NGÀY

BỮA  TRƯA

(Mẫu giáo)

BỮA CHÍNH

            (Nhà trẻ)

BỮA PHỤ

(Nhà trẻ)

BỮA  CHIỀU

(Mẫu giáo)

BỮA CHÍNH

(Nhà trẻ)

Thứ 2

Ngày 11/02

 + Cơm tẻ

 + Tôm + thịt sốt cà chua

 + Canh bầu nấu cua

  + Cơm tẻ

 + Tôm + thịt sốt cà chua

 + Canh bầu nấu cua

- Cháo thịt

  -Mỳ xương

-Mỳ xương

 

Thứ 3

Ngày 12/02

  +  Cơm tẻ

  + Thịt ngan+ thịt lợn rim gừng

  + Canh xương bí đỏ

 +  Cơm tẻ

  + Thịt ngan+ thịt lợn rim gừng

  + Canh xương bí đỏ

 - Bánh bông lan

 - Cháo  xương + Đỗ xanh

 - Cháo xương + Đỗ xanh

Thứ 4

Ngày 13/02

  + Cơm tẻ

  +  Giò ,thịt lợn  sốt cà chua

  + Canh thịt cải cúc

  + Cơm tẻ

  +  Giò ,thịt lợn  sốt cà chua

  + Canh thịt cải cúc

  - Cháo đường đỗ xanh

- Bún xương 

- Bún xương 

Thứ 5

Ngày 14/02

  +  Cơm tẻ

  + Cá sốt cà chua

  + Canh xương khoai sọ

  +  Cơm tẻ

  + Cá sốt cà chua

  + Canh xương khoai sọ

 - Bún xương

-Cháo xương bí đỏ

 -Cháo xương bí đỏ

Thứ 6

Ngày 15/02

 + Cơm tẻ

 + Trứng  chim cút+ thịt lợn kho tầu

+ Canh xương bí

+ Cơm tẻ

 + Trứng  chim cút+ thịt lợn kho tầu

+ Canh xương bí

- Chuối chín

- Mỳ gà 

- Mỳ gà 

Thứ 7

Ngày 16/02

  + Cơm tẻ

  + Thịt lợn trưng mắm tôm, tép

  + Bắp cải sào thịt

  + Cơm tẻ

  + Thịt lợn trưng mắm tôm, tép

  + Bắp cải sào thịt

- Bánh bông lan

- Cháo tim

- Cháo tim

THỰC ĐƠN TUẦN 3: (Từ ngày 18 đến 23  tháng 02 năm 2019)

THỨ NGÀY

BỮA  TRƯA

(Mẫu giáo)

BỮA CHÍNH

            (Nhà trẻ)

BỮA PHỤ

(Nhà trẻ)

BỮA  CHIỀU

(Mẫu giáo)

BỮA CHÍNH

(Nhà trẻ)

Thứ 2

Ngày 18/02

 + Cơm tẻ

 + Thịt đậu sốt cà chua

+ Canh cua , rau cải

 + Cơm tẻ

 + Thịt đậu sốt cà chua

+ Canh cua,  rau cải

- Cháo thịt

 -Mỳ xương

 -Mỳ xương

 

 

Thứ 3

Ngày 19/02

  + Cơm tẻ

  + Trứng đúc thịt

  + Canh xương khoai sọ

  + Cơm tẻ

  + Trứng đúc thịt

  + Canh xương khoai sọ

- Chuối chín

 - Bún xương

 - Bún xương

Thứ 4

Ngày 20/02

 + Cơm tẻ

  + Thịt ngan + thịt lợn rim

+ Canh xương bí đỏ

 + Cơm tẻ

  + Thịt ngan + thịt lợn rim

+ Canh xương bí đỏ

- Bánh  bông  lan

- Cháo thịt  

- Cháo thịt 

Thứ 5

Ngày 21/02

  + Cơm tẻ

  + Thịt tôm, sốt cà chua

 +  Canh xương khoai tây cà rốt

 + Cơm tẻ

  + Thịt tôm, sốt cà chua

 +  Canh xương khoai tây cà rốt

- Mỳ xương

- Mì gà 

- Mì gà 

Thứ 6

Ngày 22/02

  + Cơm tẻ

  + Giò lụa lợn + thịt lợn sốt cà chua

  + Canh tép nấu bầu

  + Cơm tẻ

  + Giò lụa lợn + thịt lợn sốt cà chua

 + Canh tép nấu bầu

- Bún xương

Cháo xương đỗ xanh

 Cháo xương đỗ xanh

Thứ 7

Ngày 23/02

  + Cơm tẻ

  + Cá  sốt cà chua

  + Canh thịt cải cúc

 + Cơm tẻ

 + Cá  sốt cà chua

 + Canh thịt cải cúc

- Cháo thịt

- Bún xương

- Bún xương

 

THỰC ĐƠN TUẦN 4  : Từ ngày 25/02 đến 02 tháng 03 năm 2019

THỨ NGÀY

BỮA  TRƯA

(Mẫu giáo)

BỮA CHÍNH

            (Nhà trẻ)

BỮA PHỤ

(Nhà trẻ)

BỮA  CHIỀU

(Mẫu giáo)

BỮA CHÍNH

(Nhà trẻ)

Thứ 2

Ngày 25/02

  +  Cơm tẻ

  + Thịt trứng chim cút kho tàu

  + Canh xương bí  

  +  Cơm tẻ

  + Thịt trứng chim cút kho tàu

  + Canh xương bí  

- Chuối chín

- Cháo xương,  tim

- Cháo xương, tim

Thứ 3

Ngày 26/02

  +  Cơm tẻ

  + Giò ,thịt lợn  sốt cà chua

  +  Canh cua, rau cải

  +  Cơm tẻ

  + Giò ,thịt lợn  sốt cà chua

  +  Canh cua, rau cải

- Cháo thịt

- Bún xương

- Bún xương

 

 

Thứ 4

Ngày 27/02

  + Cơm tẻ

  + Cá  sốt cà chua

  +  Canh xương su hào, cà rốt

  + Cơm tẻ

  + Cá  sốt cà chua

  +  Canh xương su hào, cà rốt

 -  Bánh bông lan

 - Mỳ xương thịt

 - Mỳ xương thịt

Thứ 5

Ngày 28/02

   +  Cơm tẻ

   + Tôm, thịt sốt cà chua

   +  Canh bầu nấu  tôm tép

   + Cơm tẻ

   + Tôm, thịt sốt cà chua

   +  Canh bầu nấu  tôm tép

- Mỳ thịt

 - Cháo xương củ quả

 - Cháo xương củ quả

Thứ 6

Ngày 01/03

  + Cơm tẻ

  + Thịt đậu sốt cà chua

  + Canh xương khoai sọ

  + Cơm tẻ

  + Thịt đậu sốt cà chua

   +  Canh xương khoai sọ

-Bún xương

 - Mỳ xương thịt

 - Mỳ xương thịt

Thứ 7

Ngày 02/03

  + Cơm tẻ

  + Cá sốt cà chua

  + Canh ngao mồng tơi

  + Cá sốt cà chua

  + Canh ngao mồng tơi

- Bánh bông lan

 -Cháo  xương, tim

Cháo  xương, tim

 

 

NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN

          

 

       Bùi Thị Hương                     

Yên Đức, ngày 11 tháng 02 năm 2019

                      NGƯỜI  DUYỆT

                       HIỆU TRƯỞNG

                          ( Đã ký)

                         Vũ Thị Miến

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: