Thực đơn tháng 9/2018


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ ĐÔNG TRIÊU

 TRƯỜNG MẦM NON YÊN ĐỨC

                                                               THỰC ĐƠN THÁNG 9:   NĂM HỌC  2018 - 2019

                                                     Từ ngày 06/09 /2018 đến ngày 28/09/2018

Nhóm trẻ:  Tuần1:  Từ  ngày 06/ 09 đến ngày 08/09/2018

THỨ NGÀY

BỮA  CHÍNH

BỮA PHỤ

 

BỮA CHÍNH

GHI CHÚ

Thứ 5

Ngày 6/9

  + Cơm tẻ

  + Thịt đậu sốt cà chua

  + Canh tép rau cải

- Sữa đậu nành

  - Mỳ xương 

 

Thứ 6

Ngày 7/9

  + Cơm tẻ

  + Giò  sốt cà chua

  + Canh xương bí đỏ

 

- Cháo thịt

 - Chè thập cẩm

 

Thứ 7

Ngày 8/9

  + Cơm tẻ

  + Cá sốt cà chua

  + Canh tép nấu bầu

Mỳ xương

 -  Cháo tim

 

Mẫu giáo  Tuần1:  Từ  ngày 06/ 09 đến ngày 08/09/2018

THỨ NGÀY

BỮA  TRƯA

BỮA CHIỀU

 

GHI CHÚ

Thứ 5

Ngày 6/9

  + Cơm tẻ

  + Thịt đậu sốt cà chua

  + Canh tép rau cải

  - Mỳ xương 

 

 

Thứ 6

Ngày 7/9

  + Cơm tẻ

  + Giò  sốt cà chua

  + Canh xương bí đỏ

 - Chè thập cẩm

 

 

Thứ 7

Ngày 8/9

  + Cơm tẻ

  + Cá sốt cà chua

  + Canh tép nấu bầu

 -  Cháo tim

 

 

Nhóm trẻ:Tuần 2:  Từ  ngày 10/09 đến ngày 15/ 09/ 2018

THỨ NGÀY

BỮA  CHÍNH

BỮA PHỤ

BỮA CHÍNH

GHI CHÚ

          Thứ 2

Ngày 10/9

  + Cơm tẻ

  + Thịt  sốt cà chua

  + Canh thịt rau ngót

- Cháo thịt

 - Chè thập cẩm

 

 

Thứ 3

Ngày 11/9

  + Cơm tẻ

  + Thịt bò sốt vang

  + Canh xương khoai tây cà rốt

- Sữa đậu nành

- Mỳ xương

 

Thứ 4

Ngày 12/9

  + Cơm tẻ

  +  Giò ,thịt lợn  sốt cà chua

  + Canh tép rau cải

- Cháo xương

- Chè đỗ đen

 

Thứ 5

Ngày 13/9

  +  Cơm tẻ

  + Trứng đúc thịt

  + Canh xương khoai sọ

 - Cháo đường đỗ xanh

 - Mỳ xương thịt

 

Thứ 6

Ngày 14/9

   + Cơm tẻ

   + Thịt  ngan rim gừng

   + Canh  xương bí đỏ

- Bún thịt

 - Cháo tim

 

Thứ 7

Ngày 15/9

   + Cơm tẻ

  +  Cá sốt cà chua

  + Canh tép nấu bầu

- Mỳ thịt

- Cháo xương củ quả

 

Mẫu giáo  Tuần2:  Từ  ngày 10/09 đến ngày 15/ 09/ 2018

THỨ NGÀY

BỮA  TRƯA

BỮA CHIỀU

 

GHI CHÚ

          Thứ 2

Ngày 10/9

  + Cơm tẻ

  + Thịt  sốt cà chua

  + Canh thịt rau ngót

 - Chè thập cẩm

 

 

 

Thứ 3

Ngày 11/9

  + Cơm tẻ

  + Thịt bò sốt vang

  + Canh xương khoai tây cà rốt

- Mỳ xương

 

 

Thứ 4

Ngày 12/9

  + Cơm tẻ

  +  Giò ,thịt lợn  sốt cà chua

  + Canh tép rau cải

- Chè đỗ đen

 

 

Thứ 5

Ngày 13/9

  +  Cơm tẻ

  + Trứng đúc thịt

  + Canh xương khoai sọ

 - Mỳ xương thịt

 

 

Thứ 6

Ngày 14/9

   + Cơm tẻ

   + Thịt  ngan rim gừng

   + Canh  xương bí đỏ

 - Cháo tim

 

 

Thứ 7

Ngày 15/9

   + Cơm tẻ

 + Cá sốt cà chua

 + Canh tép nấu bầu

- Cháo xương củ quả

 

 

Nhóm trẻ: Tuần3:  Từ ngày 17/9 đến ngày 22/9/2018

THỨ NGÀY

BỮA  CHÍNH

BỮA PHỤ

BỮA CHÍNH

GHI CHÚ

     Thứ 2

Ngày 17/9

   + Cơm tẻ

  +  Thịt kho tàu

  + Canh cáy rau đay

- Bún xương

 -  Chè thập cẩm

 

 

 

 

Thứ 3

Ngày 18/9

  + Cơm tẻ

  + Trứng đúc thịt

  + Canh xương khoai sọ

- Cháo thịt

 - Mỳ xương

 

Thứ 4

Ngày 19/9

  + Cơm tẻ

  + Thịt đậu sốt cà chua

  + Canh tép nấu bầu

- Mỳ xương

- Cháo tim

 

Thứ 5

Ngày 20/9

  + Cơm tẻ

  +  Giò ,thịt lợn  sốt cà chua

  + Canh xương bí

- Sữa đậu nành

- Chè đỗ đen

 

Thứ 6

Ngày 21/9

  + Cơm tẻ

  +  Cá sốt cà chua

  +  Canh thịt rau ngót

- Cháo thịt

- Mỳ xương

 

Thứ 7

Ngày 22/9

   + Cơm tẻ

  + Thịt lợn sốt cà chua

  +  Canh xương khoai tây

- Mỳ thịt

- Cháo đường

 

Mẫu giáo  Tuần3:  Từ ngày 17/9 đến ngày 22/9/2018

THỨ NGÀY

BỮA  TRƯA

BỮA CHIỀU

 

GHI CHÚ

 

Thứ 2

Ngày 17/9

  + Cơm tẻ

  +  Thịt kho tàu

  + Canh cáy rau đay

 -  Chè thập cẩm

 

 

 

 

 

Thứ 3

Ngày 18/9

  + Cơm tẻ

  + Trứng đúc thịt

  + Canh xương khoai sọ

 - Mỳ xương

 

 

Thứ 4

Ngày 19/9

  + Cơm tẻ

  + Thịt đậu sốt cà chua

  + Canh tép nấu bầu

- Cháo tim

 

 

Thứ 5

Ngày 20/9

  + Cơm tẻ

  +  Giò ,thịt lợn  sốt cà chua

  + Canh xương bí

- Chè đỗ đen

 

 

Thứ 6

Ngày 21/9

  + Cơm tẻ

  +  Cá sốt cà chua

  +  Canh thịt rau ngót

- Mỳ xương

 

 

Thứ 7

Ngày 22/9

   + Cơm tẻ

  + Thịt lợn sốt cà chua

  +  Canh xương khoai tây

- Cháo đường

 

 

Nhóm trẻ:  Tuần 4:  Từ ngày 24 đến ngày 28/09/2018

THỨ NGÀY

BỮA  CHÍNH

BỮA PHỤ

BỮA CHÍNH

GHI CHÚ

 

Thứ 2

Ngày 24/9

   + Cơm tẻ

   + Thịt sốt cà chua

   +  Canh bầu nấu tép

- Cháo thịt

 - Chè thập cẩm

 

 

Thứ 3

Ngày 25/9

   + Cơm tẻ

  + Cá sốt cà chua

   +  Canh xương bí

- Sữa đậu nành

- Mỳ xương

 

Thứ 4

Ngày 26/9

 

  + Cơm tẻ

  + Giò ,thịt lợn  sốt cà chua

  + Canh xương khoai sọ

- Cháo xương

- Chè đỗ đen

 

Thứ 5

Ngày 27/9

  + Cơm tẻ

  +Trứng đúc thịt

  + Canh xương bí xanh

 - Cháo đường đỗ xanh

 - Mỳ xương thịt

 

Thứ 6

Ngày 28/9

  + Cơm tẻ

  + Thịt trưng mắm tép

   +  Canh thịt rau ngót

- Bún thịt

 - Cháo tim

 

Mẫu giáo  Tuần 4:  Từ ngày 24 đến ngày 28/09/2018

THỨ NGÀY

BỮA  TRƯA

BỮA CHIỀU

 

GHI CHÚ

 

Thứ 2

Ngày 24/9

   + Cơm tẻ

   + Thịt sốt cà chua

   +  Canh bầu nấu tép

 - Chè thập cẩm

 

 

 

Thứ 3

Ngày 25/9

   + Cơm tẻ

  + Cá sốt cà chua

   +  Canh xương bí

- Mỳ xương

 

 

Thứ 4

Ngày 26/9

 + Cơm tẻ

  + Giò ,thịt lợn  sốt cà chua

  + Canh xương khoai sọ

- Chè đỗ đen

 

 

Thứ 5

Ngày 27/9

  + Cơm tẻ

  +Trứng đúc thịt

  + Canh xương bí xanh

 - Mỳ xương thịt

 

 

Thứ 6

Ngày 28/9

  + Cơm tẻ

  + Thịt trưng mắm tép

   +  Canh thịt rau ngót

 - Cháo tim

 

 

                                                                    Yên Đức, ngày 04  tháng 09  năm 2018

 NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN                           NGƯỜI DUYỆT                                            

                                                                                     HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                                      

                                                                                         ( Đã ký)

        Bùi Thị Hương                                                    Vũ Thị Miến    


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: