Tài nguyên
Khớp các mục sau đây:
Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn:
:Giáo án: Chuyện kể “Ai đáng khen nhiều hơn” :Giáo án: Chuyện kể “Ai đáng khen nhiều hơn”
Âm nhạc: Dạy hát bài: Yêu Hà Nội Âm nhạc: Dạy hát bài: Yêu Hà Nội
Chữ cái: Làm quen với chữ cái g,y Chữ cái: Làm quen với chữ cái g,y
Chữ cái: Làm quen với chữ cái v,r Chữ cái: Làm quen với chữ cái v,r
ddddđ ddddđ
Giáo án : Văn học: Thơ : Hoa cúc vàng Giáo án : Văn học: Thơ : Hoa cúc vàng
Giáo án: Làm quen chữ cái e,ê Giáo án: Làm quen chữ cái e,ê
Giáo án: Nhận biết mối quan hệ hơn kém về số lượng trong phạm vi 6. Giáo án: Nhận biết mối quan hệ hơn kém về số lượng trong phạm vi 6.
Giáo án: Tập tô e,ê Giáo án: Tập tô e,ê
Giáo án: Toán: Đếm đến 10 nhận biết số 10 Giáo án: Toán: Đếm đến 10 nhận biết số 10
Giáo án: Truyện Tích Chu Giáo án: Truyện Tích Chu
Giáo án: Truyện: Ba cô gái Giáo án: Truyện: Ba cô gái
Giáo án:: Toán Tách gộp nhóm có số lượng là 9 bằng các cách khác nhau. Giáo án:: Toán Tách gộp nhóm có số lượng là 9 bằng các cách khác nhau.
Làm quen chữ cái A, Ă, Â Làm quen chữ cái A, Ă, Â
Làm quen chữ cái e, ê Làm quen chữ cái e, ê
Làm quen với chữ cái H K Làm quen với chữ cái H K
Toán: Đếm đến 6 nhận biết các đồ vật có 6 Đối tượng, nhận biết số 6 Toán: Đếm đến 6 nhận biết các đồ vật có 6 Đối tượng, nhận biết số 6
Trò chuyện về các đặc điểm bên ngoài và sở thích Khám phá về đôi bàn tay Trò chuyện về các đặc điểm bên ngoài và sở thích Khám phá về đôi bàn tay
Văn học: Dạy trẻ đọc đồng dao: “Thằng Bờm” Văn học: Dạy trẻ đọc đồng dao: “Thằng Bờm”
Văn học: Đồng dao: Dung dăng dung dẻ Văn học: Đồng dao: Dung dăng dung dẻ
Các trang: 1  2