Tổng hợp theo dõi trẻ suy dinh dưỡng tháng 10/2016


 

TỔNG HỢP THEO DÕI TRẺ SUY DINH DƯỠNG THÁNG 10/2016

 

STT

 

Họ và tên

 

Giới

 

Tuổi/tháng

 

Lớp

 

Ngày 14 tháng 10 năm 2016

 

Ghi chú

TTDD

CN (Kg)

CC(cm)

1

Trần Đức Tuấn Anh

Nam

5Tuổi

D1

SDD thể nhẹ cân

 

15

 

 

2

Lê Quỳnh Mai

Nữ

5Tuổi

D2

SDD thể nhẹ cân

13,5

 

 

 

3

Bùi Khánh Huyền

Nữ

5 Tuổi

D2

SDD thể nhẹ cân

12,5

 

 

 

4

Nguyễn Mai Oanh

Nữ

5 Tuổi

D2

SDD thể nhẹ cân

TC độ I

13

 

 

5

Trịnh Phương Dung

Nữ

5 Tuổi

D2

SDD thể nhẹ

12,5

 

 

 

6

Bùi Ngọc Diệp

Nữ

4 Tuổi

C1

SDD thể nhẹ

12,5

 

 

 

7

Vũ Phạm Thảo Phương

Nữ

4 Tuổi

C2

SDD thể nhẹ

12

 

 

 

                                                                                                              Người theo dõ

 

                                                                                                      Vũ Thị Thúy

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu