PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2019 - 2020


                             

PHÒNG GD VÀ ĐT THỊ  XÃ ĐÔNG TRIỀU           

  TRƯỜNG MN YÊN ĐỨC                                             

                                                                                           

STT

Họ và tên

Năm

sinh

Chức vụ

Trình độ

 CM

Phân công CM

Ghi chú

 

1

Vũ Thị Cồn Tiên

1968

Hiệu trưởng

ĐH

Phụ trách chung mọi hoạt động của nhà trường

 

 

2

Bùi Thị Hương

1964

Phó hiệu trưởng

ĐH

Phụ trách  ND+ CSVC, LĐ-KĐCL  tổ nhà trẻ

 

 

3

Nguyễn Thị Yến

1981

Phó hiệu trưởng

ĐH

Phụ trách Phổ cập, CM tổ MG, CNTT, Phong trào. Điểm le dương đê

 

 

4

Nguyễn Thị Mai Phương

1985

Giáo viên

ĐH

Giáo viên chủ nhiệm lớp 5 tuổi D1

 TP tổ MG

 

5

Trần Thị Hải Yến

1993

Giáo viên

ĐH

 

 

6

Vũ Thị Thúy

1968

Giáo viên

ĐH

Giáo viên chủ nhiệm lớp 5 tuổi D2

TT tổ MG

 

7

Đoàn Thị Hằng

1988

Giáo viên

ĐH

 

 

8

Trịnh Thị Tuyết

1980

Giáo viên

ĐH

Giáo viên chủ nhiệm lớp 5 tuổi D3

 

 

9

Phạm Thị Minh Huệ

1984

Giáo viên

ĐH

 

 

10

Lưu Thị Loan

1991

Giáo viên

ĐH

Giáo viên chủ nhiệm lớp 4 tuổi C1

 

 

11

Ngô Thị Xuân

1988

Giáo viên

ĐH

 

 

12

Bùi Thị Tích

1989

Giáo viên

ĐH

Giáo viên chủ nhiệm lớp 4 tuổi C2

 

 

13

Đào Thị Hiền

1989

Giáo viên

ĐH

 

 

14

Nguyễn Thị Uyên

1992

Giáo viên

ĐH

Giáo viên chủ nhiệm lớp 3 tuổi B1

 

 

15

Ngô Thị Tuyên

1988

Giáo viên

ĐH

 

 

16

Đinh Thị Thùy Dương

1991

Giáo viên

ĐH

Giáo viên chủ nhiệm lớp 3 tuổi B2

 

 

17

Đỗ Thị Nghĩa

1982

Giáo viên

ĐH

 

 

18

Trần Thanh Nhàn

1978

Giáo viên

Giáo viên chủ nhiệm nhóm trẻ A1

TT tổ NT

 

19

Vũ Thị Huyền

1988

Giáo viên

ĐH

 

 

 

20

Vũ Thị Lan

1992

Giáo viên

ĐH

Giáo viên chủ nhiệm nhóm trẻ A2

 TP tổ NT

 

21

Bùi Thị Nữ

1965

Giáo viên

TC

 

 

22

Phạm Thị Hương

1983

NV kế toán

ĐH

 Kế toán

 TT tổ VP

 

23

Đỗ Thị Thúy

1985

NV Ytế

Ytế

 

 

24

Lê Thị Lương

1985

NV cấp dưỡng

TC

Cấp dưỡng

 

 

25

Nguyễn Thị Nga

1990

NV cấp dưỡng

TC

Cấp dưỡng

 

 

26

Bùi Thị Thủy

1994

NV cấp dưỡng

TC

Cấp dưỡng

 

 

27

Nguyễn Ngọcị Hòa

1992

NV cấp dưỡng

TC

Cấp dưỡng

 

 

                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                           (Đã ký)

                                                                                                    Vũ Thị Cồn Tiên

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu