CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 3 NĂM 2017 NĂM HỌC 2016 - 2017


PHÒNG GD& ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON YÊN ĐỨC

 
 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 
 

 

 

   Yên Đức, ngày 05 tháng 3  năm 2017

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 3 NĂM 2017

 NĂM HỌC  2016 - 2017

 

1. Nhiệm vụ trọng tâm:

Thống nhất chương trình chăm sóc và giáo dục  tháng 3.

- Thành lập hội đồng chấm và xét duyệt SKKN, GPST cho cán bộ giáo viên , nhân viên đăng ký đầu năm học

- Tổ chức  tốt ngày quốc tế phụ nữ 8.3

- Thực hiện công tác KTNB trong tháng

- Tổ chức khám sức khỏe lần 2, cân lần 3, đo lần 2 cho trẻ

- Tham gia dự thi tiếng hát CBGVNV cấp cụm do CĐ ngành tổ chức

           - Triển khai Kế hoạch hội thi "Dinh dưỡng tuổi thơ năm học 2016-2017".

2. Nhiệm vụ cụ thể:

THỜI GIAN

NÔỊ DUNG CÔNG VIỆC

BỘ PHẬN THƯC HIỆN

 

Tuần 1

Từ ngày 01/3- 04/03

- Họp hội đồng

- Thống nhất chương trình dạy và công tác CSbán trú VSATTP và lên thực đơn tháng tháng 3.

-Hoàn thiện SKKN, báo cáo thành tích và BC SKKN đối với cá nhân đăng ký CSTĐ cấp thị xã năm học 2016-2017.

- Chấm SKKN và giải pháp sáng tạo.

BGH

- Phó hiệu trưởng phụtrách chuyên môn

GVcác lớp

  • CBGV đăng ký thi đua
  • Hội đồng thi đua

 

Tuần 2

Từ ngày 06/03- 11/003

- Tiếp tục lyện tập tốt các tiết mục dự thi tiếng hát CBGVNV cấp cụm do CĐ ngành tổ chức

.

 - Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch tháng

- Kết hợp với Công đoàn tổ chức kỷ niệm ngày quốc tế Phụ Nữ 8-3

  • Đội văn nghệ trường

 

 

  • - Công đoàn, nhà trường

 

Tuần 3

Từ 13/03- 18/03

 

- Dự giờ Bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên

-Khám sức khỏe lần 2, Cân lần 3, đo lần 2 cho trẻ

 

- Tham gia dự thi tiếng hát CBGVNV cấp cụm do CĐ ngành tổ chức tại UBND xã Hoàng Quế.

- Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn, phụ trách nuôi dưỡng, Ban giám hiệu, GV Y tế

 

  • Tập thể CBGV - NV

 

Tuần 4

Từ 20/03- 25/03.

- Tiếp tục triển khai Kế hoạch hội thi "Dinh dưỡng tuổi thơ năm học 2016-2017"

TT CBGV – NV – Phụ huyh – Trẻ

Tuần 5 từ ngày 27/3 đến 31/3

- Họp chuyên môn, nhận xét đánh giá thi đua theo tổ

 

 

- Các tổ chuyên môn

                             

Nơi nhận:         

- PGD & ĐT (b/c)

- CTCĐ (p/h)

- Các đồng chí PHT (t/h)

- Lưu h/c

 

                      HIỆU TRƯỞNG

                              (Đã ký)

 

 

 

                         Vũ Thị Miến

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu