DANH SÁCH GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2014-2015


 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON YÊN ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                             Yên Đức, ngày 01 tháng 08 năm 2014

 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2014-2015

 

STT

HỌ VÀ TÊN

Năm  sinh

 

Năm vào ngành

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

1

Vũ Thị Miến

1971

1989

Hiệu trưởng

ĐH GD MN

2

Nguyễn Thị Yến

1981

2000

P hiệu trưởng

ĐH GD MN

3

Nguyễn Thị Hương

1972

1994

P hiệu trưởng

ĐH GD MN

4

Hoàng Thị Hoa

1976

1995

P hiệu trưởng

ĐH GD NM

5

Vũ Thị Thúy

1968

1990

Giáo viên

ĐH GD MN

6

Trần Thị Thanh Nhàn

1978

2004

Giáo viên

CĐ GD MN

7

Bùi Thị Nữ

1965

1989

Giáo viên

TC GD MN

8

Lê Thị Thủy

1973

2002

Giáo viên

ĐH GD MN

9

Lê Thị Thanh Huế

1981

2005

Giáo viên

ĐH GD MN

10

Đoàn Thị Kim Như

1964

1980

Giáo viên

TC GD MN

11

Phạm Thị Châu Loan

1984

2004

Giáo viên

ĐH GD MN

12

Nguyễn Thị Lương

1961

1980

Giáo viên

TC GD MN

13

Bùi Thị Minh Huệ

1981

2009

Giáo viên

TC GD MN

14

Đỗ Thị Nghĩa

1982

2008

Giáo viên

ĐH GD MN

15

Nguyễn Thị Uyên

1992

2012

Giáo viên

TC GD MN

16

Lưu Thị Loan

1991

2012

Giáo viên

TC GD MN

17

Trịnh Thị Tuyết

1981

2009

Giáo viên

TC GD MN

18

Bùi Thị Yên

1983

2009

Giáo viên

TC GD MN

19

Đoàn Thị Hằng

1988

2009

Giáo viên

TC GD MN

20

Bùi Thị Tích

1989

2010

Giáo viên

TC GD MN

21

Vũ Thị Huyền

1988

2011

Giáo viên

TC GD MN

22

Vũ Thị Lan

1992

2012

Giáo viên

TC GD MN

23

Đinh Thị Thùy Dương

1991

2012

Giáo viên

CĐ GD MN

24

Ngô Thị Xuân

1988

2012

Giáo viên

CĐ GD MN

25

Ngô Thị Tuyên

1988

2012

Giáo viên

TC GD MN

26

Hoàng Thị Xuân Thúy

1985

2009

Kế toán

ĐH Kế toán

27

Đào Thị Hiền

1989

2013

Giáo viên

TC GD MN

28

Phạm Thị Minh Hải

1984

2009

Hành chính

TC Ktế - tài chính

29

Vũ Thị Thúy

1988

2012

Y tế

TC Y tế

30

Lê Thị Lương

1985

2009

Cấp dưỡng

TC nấu ăn

31

Nguyễn Thị Nga

1990

2009

Cấp dưỡng

TC nấu ăn


                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                                                                                                   Vũ Thị Miến

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu