Thông tin về cơ sở vật chất năm học 2016-2017


5. Thông tin về cơ sở vật chất

 

A. Khối phòng nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ

Số lượng

Chia ra

Kiên cố

Bán k.cố

Tạm

Tổng số

Làm mới

Tổng số

Làm mới

Nhà trẻ

Số phòng theo chức năng

3

1

1

2

 

 

Chia ra: - Phòng học

3

1

1

2

 

 

 - Phòng khác

 

 

 

 

 

 

Mẫu giáo

Số phòng theo chức năng

8

6

6

2

 

 

Chia ra: - Phòng học

8

6

6

2

 

 

 - Phòng khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Khối phục vụ học tập

Số lượng

Chia ra

Kiên cố

Bán k.cố

Tạm

Tổng số

Làm mới

Tổng số

Làm mới

Số phòng theo chức năng

1

 

 

1

 

 

Chia ra: - Phòng giáo dục thể chất

 

 

 

 

 

 

 - Phòng đa chức năng (nghệ thuật)

1

 

 

1

 

 

 - Phòng khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Khối phòng tổ chức ăn

Số lượng

Chia ra

Kiên cố

Bán k.cố

Tạm

Tổng số

Làm mới

Tổng số

Làm mới

Số phòng theo chức năng

3

1

1

2

 

 

Chia ra: - Nhà bếp

3

1

1

2

 

 

 - Nhà kho

 

 

 

 

 

 

 - Phòng khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Khối phòng khác

Số lượng

Chia ra

Kiên cố

Bán k.cố

Tạm

Tổng số

Làm mới

Tổng số

Làm mới

Số phòng theo chức năng

5

5

5

 

 

 

Chia ra:  - Phòng y tế

1

1

1

 

 

 

   - Khu vệ sinh dành cho giáo viên

4

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Khối phòng hành chính quản trị

Số lượng

Chia ra

Kiên cố

Bán k.cố

Tạm

Tổng số

Làm mới

Tổng số

Làm mới

Số phòng theo chức năng

7

7

7

 

 

 

Chia ra: - Phòng Hiệu trưởng

1

1

1

 

 

 

 - Phòng Phó hiệu trưởng

2

2

2

 

 

 

 - Văn phòng trường

 

 

 

 

 

 

 - Phòng họp

1

1

1

 

 

 

 - Phòng hành chính quản trị

 

 

 

 

 

 

 - Phòng bảo vệ

1

1

1

 

 

 

 - Nhà công vụ giáo viên

 

 

 

 

 

 

 - Phòng nhân viên

2

2

2

 

 

 

 - Phòng khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Khối công trình công cộng

Số lượng

Chia ra

Kiên cố

Bán k.cố

Tạm

Tổng số

Làm mới

Tổng số

Làm mới

Số phòng theo chức năng

1

1

1

 

 

 

Chia ra: - Nhà xe giáo viên

1

1

1

 

 

 

 - Phòng khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cơ sở vật chất khác

 

 

Số lượng

Số phòng học nhờ

 

 

 

 

 

Số phòng học 3 ca

 

 

 

 

 

Diện tích đất (m2)

 

 

 

 

 

 

Tổng diện tích đất

 

 

 

 

7885

Trong đó: Diện tích đất được cấp

 

 

 

 

7885

Diện tích đất đi thuê

 

 

 

 

 

Diện tích đất sân chơi

 

 

 

 

2000

Tổng diện tích một số loại phòng (m2)

 

Tổng số

 

 

872

 Chia ra:  Diện tích phòng học

 

 

380

Trong TS: Diện tích phòng ngủ

 

 

380

Diện tích bếp ăn

 

 

112

Diện tích phòng đa chức năng

 

 

380

Diện tích phòng giáo dục thể chất

 

 

 

Thiết bị dạy học tối thiểu (ĐVT: bộ)

 

 

Bộ đầy đủ

Bộ chưa đầy đủ

Tổng số

 

 

2

8

Chia ra:- Nhà trẻ

 

 

 

2

      - Mẫu giáo

 

 

2

6

Thiết bị phục vụ giảng dạy

 

Tổng số máy vi tính đang được sử dụng

 

 

11

Chia ra: - Máy vi tính phục vụ học tập

 

 

4

 - Máy vi tính phục vụ quản lý

 

 

7

Trong đó:  Máy vi tính đang sử dụng được nối Internet

 

 

7

Số máy in

 

 

5

Số thiết bị nghe nhìn

 

 

 

 

 

 

Trong đó: - Ti vi

 

 

10

 - Nhạc cụ

 

 

10

 - Cát xét

 

 

 

 - Đầu Video

 

 

10

 - Đầu đĩa

 

 

 

 - Máy chiếu OverHead

 

 

 

 - Máy chiếu Projector

 

 

 

 - Máy chiếu vật thể

 

 

 

 - Thiết bị khác

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Loại nhà vệ sinh

Số lượng (nhà)

Dùng cho giáo viên

Dùng cho học sinh

 

Chung

Nam/Nữ

Đạt chuẩn vệ sinh (*)

4

 

16

Chưa đạt chuẩn vệ sinh

 

 

 

 

 

 

Không có

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn nước

1

1-Nước máy; 2-Giếng khoan/đào; 3-Sông/suối; 4-Nước mưa; 5-Ao/hồ

 

 

 

 

Nước dùng hợp vệ sinh

1

1-Có; 0-Không

 

 

 

 

Nguồn điện lưới

1

1-Có; 0-Không

 

 

 

 

Bếp ăn 1 chiều

1

1-Có; 0-Không

 

 

 

 

Cổng trường

1

1-Có; 0-Không

 

 

 

 

Sân chơi

1

1-Có; 0-Không

 

 

 

 

Sân chơi có 5 loại TB trở lên

1

1-Có; 0-Không

 

 

 

 

Sân chơi có đồ chơi

1

1-Có; 0-Không

 

 

 

 

Hàng rào

1

1-Xây; 2-Kẽm lưới; 3-Cây xanh

 

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu