BÁO CÁO CÁC KHOẢN THU NĂM HỌC 2017-2018


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON YÊN ĐỨC

 
 

 

 

Số:  32/BC-TrMnYĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 

 

             Yên Đức, ngày 26 tháng 9  năm 2017

 

                                                        BÁO CÁO

CÁC KHOẢN THU ĐẦU NĂM HỌC 2017 - 2018

 
 

 

 

 

Căn cứ Thông tư số 04/2014/TT - BGDĐT ngày 28/2/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành quy định Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.

 Căn cứ Công văn số 1636/SGD&ĐT- GDTX ngày 14/7/2014 của Sở GD&ĐT Quảng Ninh về việc triển khai thực hiện Thông tư số 04/2014/TT-BGD&ĐT ngày 28/2/2014 của Bộ GD&ĐT;

Căn cứ hướng dẫn số 2257/SGDĐT-KHTC ngày 23/8/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh "V/v hướng dẫn thực hiện các khoản thu, chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh năm học 2017-2018";

Căn cứ công văn 2433/SGDĐT-KHTC ngày 07/9/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh "V/v hướng dẫn bổ sung việc thực hiện các khoản thu trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh năm học 2017-2018";

Căn cứ hướng dẫn số 868/PGD&ĐT ngày 29/8/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều "V/v hướng dẫn thực hiện các khoản thu, chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn thị xã năm học 2017-2018";

Trường Mầm non Yên Đức  báo cáo tổ chức thực hiện các khoản thu và vệ sinh an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục năm học 2017-2018như sau:

        A. Đặc điểm tình hình trường.

        - Trường có 3 điểm trường: Điểm trung tâm khu Yên Khánh và điểm lẻ Dương Đê, Đức Sơn.

- Tổng số cán bộ giáo viên, nhân viên: 27; Trong đó:

Hiệu trưởng: 01

Phó hiệu trưởng: 02

Giáo viên: 19 đ/c

Nhân viên: 03 đ/c

Cấp dưỡng: 02

- Trình độ đạt chuẩn 27/27 đạt 100 %, trên chuẩn  21/27 đạt  78%

- Tổng số Đảng viên: 11/ 27 Đạt 41%

1. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho các hoạt động.

- Được sự chỉ đạo sát sao của phòng Giáo dục và Đào tạo  Đông Triều, phòng thương binh xã hội thị xã Đông Triều. Hội cha mẹ học sinh hỗ trợ kinh phí mua sắm bổ sung thêm một số đồ dùng phục vụ cho công tác chăm sóc giáo dục trẻ.

          - Được sự quan tâm của các cơ quan ban ngành, đoàn thể, thôn khu đã phối  hợp với nhà trường tuyên truyền vận động trẻ trong độ tuổi đến trường.

          - Đội ngũ giáo viên trẻ, yêu nghề, tận tâm với công việc, luôn sáng tạo trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ.

          - Có đầy đủ về cơ sở vật chất như: bàn ghế cho học sinh, đồ dùng trang thiết bị phục vụ cho công tác chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục như: Bếp gas, tủ hấp cơm gas, màn hình ti vi, máy Kidsmart, phòng học thông minh… Đặc biệt là đồ dùng đồ chơi cho lớp 5 tuổi.

          - Vừa qua nhà trường đã làm mới được mái tôn khu điểm lẻ Đức Sơn, sơn lại và làm trần toàn bộ 2 khu điểm lẻ Đức Sơn và Dương Đê từ nguồn ngân sách không tự chủ được cấp đã khang trang sạch đẹp.

- Có nguồn nước sạch đáp ứng nhu cầu phục vụ cho mọi sinh hoạt của nhà trường

- Cảnh quang môi trường xanh - sạch đẹp, sân chơi rộng rãi, an toàn cho trẻ vui chơi và học tập.

2. Khó khăn:

Là một trường mầm non nằm ở vùng nông thôn, đại đa số trẻ là con em gia đình chủ yếu là nghề nông nghiệp do vậy điều kiện kinh tế khó khăn nên họ ít có điều kiện quan tâm đến việc cho con đến lớp học do vậy ảnh hưởng rất lớn đến việc huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp của nhà trường.

Trường lớp mới xây khang trang sạch đẹp song cây xanh còn ít. Đặc biệt đồ dùng đồ chơi tại các nhóm lớp khối nhà trẻ, 3 tuổi và 4 tuổi chưa đảm bảo theo thông tư 02, đồng thời đồ chơi ngoài trời đã xuống cấp.

Một số đồ dùng phục vụ cho ăn bán trú đã hư hỏng cần phải sửa chữa thay thế và mua sắm bổ sung như: Bếp ga, nồi cơm điện, bát, thìa, chăn, chiếu, đệm…

Trường có 2 điểm lẻ cách xa trung tâm, điểm lẻ Đức Sơn chưa có bờ bao, cổng khóa, thiết bị đồ chơi ngoài trời tại điểm chính đang xuống cấp, tại điểm lẻ Đức Sơn còn ít ảnh hưởng đến việc học tập và vui chơi của các cháu.

    I. Việc thực hiện quy định về thu, quản lý, sử dụng các khoản đóng góp của học sinh và cha mẹ học sinh:

        1. Quy mô trường lớp:

        - Tổng số nhóm lớp:  09

        - Tổng số trẻ: 225

        + Nhà trẻ: 32 cháu

        + MG 3-4 tuổi: 55 cháu

        + MG 4-5 tuổi: 67 cháu

        + MG 5 tuổi: 71 cháu

        2. Thực hiện các khoản thu đầu năm học 2017-2018:

Căn cứ hướng dẫn số 2257/SGDĐT-KHTC ngày 23/8/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh "V/v hướng dẫn thực hiện các khoản thu, chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh năm học 2017-2018";

Căn cứ công văn 2433/SGDĐT-KHTC ngày 07/9/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh "V/v hướng dẫn bổ sung việc thực hiện các khoản thu trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh năm học 2017-2018";

Căn cứ hướng dẫn số 868/PGD&ĐT ngày 29/8/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều "V/v hướng dẫn thực hiện các khoản thu, chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn thị xã năm học 2017-2018";

        - Phổ biến quán triệt tới toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động, phụ huynh học sinh toàn trường về các khoản thu chi theo các công văn trên.

        3. Các khoản thu theo quy định:

        3.1. Học phí:

        - Căn cứ hướng dẫn số 868/PGD&ĐT ngày 29/8/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều "V/v hướng dẫn thực hiện các khoản thu, chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn thị xã năm học 2017-2018";

        Nhà trường áp dụng mức thu như sau:

Cấp học

Mức thu học phí (đồng/tháng/học sinh)

Vùng thành thị

Vùng nông thôn

Vùng miền núi

         Mầm non

 

 

 

Năm học 2016-2017

 

 

 

50.000đ

 

 

 

 

Năm học 2017-2018

 

50.000đ

 

 

           

            Hình thức thu:  Phụ huynh đóng theo tháng, hoặc theo kỳ, hoặc theo năm, tùy theo điều kiện, yêu cầu của phụ huynh.

3.2. Bảo hiểm Y tế:  Nhà trường không thu khoản này

4. Các khoản thu theo thỏa thuận hoặc đóng góp tự nguyện:

4.1. Bán trú: Dự kiến thu như sau

        + Tổng số trẻ ăn bán trú MN là: 225trẻ.

        - Thu, chi phục vụ bán trú bao gồm:

 4.1.1. Tiền ăn + chất đốt: 13.500.000/ngày/cháu. Tính theo số buổi ăn thực tế của trẻ. Cụ thể: 

   Trong đó:

         + Ăn bữa chính = 9.000đ;

         + Ăn Bữa phụ = 3.000đ/ngày/1trẻ

          + Chất đốt(Dùng cho đun nước uống, nấu ăn phục vụ trẻ):1500đ/ngày/1trẻ

4.1.2. Bổ sung tiền đầu vào: Học sinh cũ thu 151.000 đ trẻ/ năm; Học sinh mới đi học thỏa thuận thu: 240.000đ/ trẻ/ năm.

4.1.3. Tiền Vệ sinh: 10.000đ/trẻ/tháng.

4.1.4. Tiền mua các dụng cụ vật tư tiêu hao: 20.000đ/trẻ/tháng

4.2. Thỏa thuận của phụ huynh học sinh:

        Dự kiến thu:

          1. Trông trẻ thứ 7: 20.000 x 3 buổi/tháng = 60.000/ tháng.

          2. Đón sớm trả muộn (Thỏa thuận 1/2 giờ vào buổi sáng và 1/2 giờ vào buổi chiều): 60.000/trẻ/tháng.

4.3. Tiền thuê cấp dưỡng:

        Áp dụng theo điều kiện cụ thể của địa phương nhưng không vượt quá 150% mức lương cơ bản/tháng.

        Dự kiến thu:

Số tiền lương tối thiểu vùng là: 2.900.000đ : 26 ngày/tháng = 111.538đ/ ngày

Tính lương 1 tháng: 111.538đ/ ngày x 22 ngày/tháng = 2.453.847đ

            (làm tròn 2.454.000đ)

Tính mức lương thuê 5 người là: 2.454.000 x 5 người  =  12.270.000 đ/tháng                                                                                        

Tiền thuê cấp dưỡng: 12.270.000đ: 225 trẻ = 54.500đ/trẻ/tháng.

(Tiền thuê cấp dưỡng khi được phép ký hợp đồng nhà trường mới tiến hành thu và mức thu tính lương chi trả chia cho số trẻ thực tế đi học hàng tháng theo như công văn hướng dẫn và theo số người thuê được thực tế).

- Công tác an toàn thực phẩm tại bếp ăn bán trú đảm bảo.

Việc lưu mẫu thức ăn hàng ngày đảm bảo theo đúng quy trình, quy định và thường xuyên.

5. Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh.

- Thực hiện theo Điều 10 của Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh (ban hành kèm theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Thực hiện theo thỏa thuận của Ban thường trực Hội CMHS; cha mẹ học sinh tự nguyện, không ép buộc, không bình quân. (Do phụ huynh tự bàn và thống thống nhất mức thu nhà trường không trực tiếp thu).

6. Hoạt động giáo dục kỹ năng sống hoặc hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa: Nhà trường không thu khoản này

7. Xã hội hóa:

Sử dụng nguồn kinh phí huy động để chi mua sắm, lắp đặt điều hòa cho 09 phòng học; 01phòng nghệ thuật; 01phòng Kidsmart.

Dự trù kinh phí và các hạng mục lắp đặt:

+ Máy điều hòa hãng Midia 12.000 BTU: 8.250.000đ/cái

+ Công lắp đặt: 300.000/1bộ

+ Ống đồng đôi: 200.000/m x 3m = 600.000đ/cái

+ Giá cục nóng: 200.000đ/bộ

+ Át: 80.000/1cái

+ Dây điện: 20.000/m x 10m =  200.000đ/cái.

  • Tổng 1 cái là: 9.630.000 x 11 phòng = 105.930.000đ

Vậy tổng kinh phí dự toán là: 105.930.000đ (Một trăm linh năm triệu, chín trăm ba mươi nghìn đồng chẵn). 

* Đánh giá chung:

        - Ưu điểm:

        Nhà trường đã xây dựng kế hoạch chi, thu theo đúng công văn hướng dẫn của Sở GD Tỉnh Quảng Ninh, của phòng Giáo dục và Đào tạo Đông Triều nêu trên, sát với yêu cầu thực tế của nhà trường.

        Các khoản chi thu đảm bảo phù hợp với mức đóng góp của phụ huynh học sinh trên địa bàn xã và có sự thỏa thuận các khoản thu, chi năm học 2017 – 2018 với hội cha mẹ phụ huynh học sinh của toàn trường và được toàn thể phụ huynh học sinh, cán bộ giáo viên, nhân viên nhất trí với nội dung kế hoạch của nhà trường.

        Các khoản thu dịch vụ, thỏa thuận do ban đại diện cha mẹ học sinh trực tiếp thu, chi và quản lý dưới sự giám sát của nhà trường.

        Hợp đồng thực phẩm, chất đốt với các công ty có đầy đủ điều kiện về mặt pháp lý.

        - Hạn chế:

        Do điều kiện khó khăn về kinh tế của các bậc phụ huynh nên việc đóng góp các khoản tiền cho các con hàng tháng chậm.

        Trường có 3 điểm trường xong chỉ có 2 bảo vệ rất khó khăn trong việc bảo vệ cơ sở vất chất của các điểm lẻ của nhà trường.

          Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện các khoản thu đầu năm học 2017-2018 của trường mầm non Yên Đức rất mong các cấp có thẩm quyền  xem xét và xét duyệt cho nhà trường được thực hiện các khoản thu trong năm học 2017-2018./.

 

Nơi nhận:

- Phòng Giáo dục và Đào tạo (b/c);

- Lưu: VT, …

                     HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                        Thị Miến

 

       

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu