Xuất bản thông tin

Trường mầm non Yên Đức tổ chức kết nạp đảng viên mới

Trường mầm non Yên Đức tổ chức kết nạp đảng viên mới

Ngày 19 tháng 01 năm 2018, Chi bộ trường mầm non Yên Đức tổ chức " Lễ kết nạp Đảng viên" cho 2 đồng chí Đoàn Thị Hằng, Đinh Thị Thùy Dương là giáo viên nhà trường.

            Ngày 19 tháng 01 năm 2018, Chi bộ trường mầm non Yên Đức tổ chức " Lễ kết nạp Đảng viên" cho 2 đồng chí Đoàn Thị  Hằng, Đinh Thị Thùy Dương  là giáo viên nhà trường.

           Tại buổi  Lễ  đồng chí Vũ Thị Miến Bí thư Chi bộ đã công bố Quyết định kết nạp đảng viên và giao trách nhiệm cho đảng viên mới với các quyền lợi và nghĩa vụ của người Đảng viên cũng như phân công các đồng chí Đảng viên chính thức  tiếp tục giúp đỡ các đồng chí  trong thời gian tới luôn phấn đấu không ngừng đem hết  tâm huyết của mình cho sự nghiệp giáo dục của nhà trường, địa phương,  hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao xứng đáng là người đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

 

Sau đây là một số hình ảnh:

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Hoa