Xuất bản thông tin

Tổng hợp theo dõi trẻ suy dinh dưỡng tháng 4/2017

Tổng hợp theo dõi trẻ suy dinh dưỡng tháng 4/2017


                 TỔNG HỢP THEO DÕI TRẺ SUY DINH DƯỠNG THÁNG 4/2017

 

STT

 

Họ và tên

 

Giới

 

Tuổi/tháng

 

Lớp

 

Ngày 14 tháng 04 năm 2017

 

Ghi chú

TTDD

CN (Kg)

CC(cm)

1

Lê Quỳnh Mai

Nữ

5Tuổi

D2

SDD thể nhẹ cân

14

 

 

 

2

Bùi Khánh Huyền

Nữ

5 Tuổi

D2

SDD thể nhẹ cân

14

 

 

 

3

Nguyễn Mai Oanh

Nữ

5 Tuổi

D2

SDD thể nhẹ cân

TC độ I

13,5

 

 

4

Trịnh Phương Dung

Nữ

5 Tuổi

D2

SDD thể nhẹ

14

 

 

 

                                                                                                               Người theo dõi

 

                                                                                                                  Vũ Thị Thúy