Xuất bản thông tin

Tổng hợp khám sức khoẻ đợt I ngày 15/09/2012 cho trẻ MN năm học 2012 -2013

Tổng hợp khám sức khoẻ đợt I ngày 15/09/2012 cho trẻ MN năm học 2012 -2013


 

 

 

Stt

Tổng hợp

 

Theo dõi trên biểu đồ tăng trưởng

 

Ghi chú

Theo độ tuổi

Số lượng

 

Phát triển bình thường

 

Suy dinh dưỡng thể nhẹ cân Độ I

 

Suy dinh dưỡng thể thấp còi Độ I

SL

%

 

SL

%

SL

%

 

1

TS học sinh

 

164

 

 152

 

 

 

  12

 

 

 

   5

 

 

 

2

 

MG

 

 

101

 

  92

 

 

  9

 

 

 

   4

 

 

 

3

 

NT

 

 

63

 

 60

 

 

 

    3

 

 

 

   1

 

 

 

 

4

 

MG 5 T

 

58

 

  56

 

 

 

    2

 

 

 

    2

 


 

 

                                                       Yên Đức, ngày 30 tháng 09 năm 2012

                                                                       Người tổng hợp

                                                                                                              PHT

                                                                                                       Đoàn Thị Hiền