Xuất bản thông tin

Tổng hợp kết quả khám sức khỏe lần I năm học 2013-2014

Tổng hợp kết quả khám sức khỏe lần I năm học 2013-2014


 

Stt

Tổng hợp

 

Theo dõi trên biểu đồ tăng trưởng

 

Ghi chú

Theo độ tuổi

Số lượng

 

Phát triển bình thường

 

Suy dinh dưỡng thể nhẹ cân Độ I

 

Suy dinh dưỡng thể thấp còi Độ I

SL

%

 

SL

%

SL

%

 

1

TS học sinh

216

 

 210

 

 

 

 6

 

 

 

 

 

 

 

2

 

MG

 

 

119

 

  117

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

3

 

NT

 

 

30

 

 30

 

 

 

    

 

 

 

   

 

 

 

 

4

 

MG 5 T

 

68

 

64

 

 

 

 4

 

 

 

    

  

                                                          

                                                                                              Yên Đức, ngày 30/09/2013

                                                                                                        PHT

 

                                                                                                            Nguyễn Thị Yến