Xuất bản thông tin

Thực đơn tháng 8/2014

Thực đơn tháng 8/2014


 

 

TUẦN 1

 

TUÂN 2

 

TUẦN 3

 

 

  TUẦN 4

 

2

Bữa trưa

Bữa chiều

Bữa trưa

Bữa chiều

Bữa trưa

Bữa chiều

Bữa trưa

Bữa chiều

Cơm –  Canh xương su su cà rốt, thịt rim đậu

 

Bún xương

Cơm – Thịt rim đậu, canh xương bí đao

Bún  xương

Cơm –

Trứng đúc thịt, canh rau ngót nấu thịt 

Mỳ xương

Cơm -  Thịt rim đậu - Canh bí linh xương

Bún xương

3

Cơm canh rau ngót nấu thịt nạc, trứng đúc thịt

 

Cháo  gà

Cơm – Thịt  kho tàu  canh rau ngót nấu thịt nạc

 

Cháo thịt

Cơm tôm trứng thịt, canh bí nấu tôm

 

Chè thập cẩm

Cơm – Tôm trưng thịt, canh bí nấu tôm

 

 Chè thập cẩm

4

Cơm – thịt   rang tôm  - Canh tôm bí

Chè đỗ đen

Cơm thịt gà rim thịt lợn canh khoai sọ

 

Chè đậu đen

Cơm thịt đậu sốt cà chua,canh cua rau đay

 

 

Bánh mỳ sữa đậu

Cơm cá sốt cà chua, canh cá nấu chua

Cháo xương

5

Cơm – thịt gà, thịt lợn  rim, canh bí đao thịt

 

 

Mỳ thịt

Cơm – Trứng đúc thịt, canh bí đỏ hầm xương

 

Mỳ gà

Cơm – Cas sốt cà chua, canh cá nấu chua

 

 

Cháo xương

Cơm – Trứng đúc thịt, canh xương bí ngô

 

 Mỳ gà

6

Cơm muối lạc vừng - canh xương rau củ thập cẩm

 

Bún xương

Cơm – Tôm thịt sốt cà chua, canh tôm bí đao

 

Cháo đường

Cơm -Thịt gà thịt lợn rim, canh xương bí ngô

 

Mỳ thịt

Cơm - Thịt rang tôm, canh tôm rau đay

 

Chè đậu đen

Tiền ăn trong ngày:10.000đồng                                                                       Yên Đức, ngày 01 tháng 8 năm 2014

 Bữa sáng: 7.000đồng                                                                                                 PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Bữa chiều:3.000đồng                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Hoàng Thị Hoa