Xuất bản thông tin

Thực đơn tháng 11/2014

Thực đơn tháng 11/2014


Thực đơn tháng  11/2014

Thứ

TUẦN 1

TUẦN 2

TUẦN 3

TUẦN 4

2

- Cơm, Thịt gà thịt lợn rim

- Canh bí  xanh thịt

  Cháo đỗ xanh

 

 - Cơm, Thịt ngan rim

- Canh khoai sọ xương ngan

    Cháo đỗ xanh

- Cơm, Thịt gà thịt lợn rim

- Canh bí  xanh thịt

 Cháo đỗ xanh

 

 - Cơm, Thịt ngan rim

- Canh khoai sọ xương ngan

  Cháo đỗ xanh

3

- Cơm,  Thịt rim đậu

- Canh xương củ cải, cà rốt

   Mỳ xương

 

- Cơm,  Thịt rim đậu

- Canh cải  thịt  nạc

 Bún  thịt

- Cơm,  Thịt rim đậu

- Canh xương củ cải, cà rốt

   Mỳ xương

 

- Cơm,  Thịt rim đậu

- Canh cải  thịt  nạc

  Chè đậu đen

4

- Cơm, Thịt ngan rim đậu

- Canh bí đỏ xương ngan

 Chè đậu đen

- Cơm, Thịt gà thịt lợn rim

- Canh xương củ cải, cà rốt

 Chè  đậu đen

- Cơm, Thịt ngan rim

- Canh bí đỏ xương ngan

  Chè đậu đen

- Cơm, Thịt gà thịt lợn rim

- Canh xương củ cải, cà rốt

  Cháo xương

5

- Cơm, Trứng đúc thịt

- Canh rau ngót nấu thịt nạc

 Mỳ  thịt

- Cơm, Trứng đúc thịt

- Canh bí đỏ hầm xương

  Mỳ  xương

- Cơm, Trứng đúc thịt

- Canh rau ngót nấu thịt nạc

  Mỳ  thịt

- Cơm, Trứng đúc thịt

- Canh bí đỏ hầm xương

   Mỳ  xương

6

- Cơm, Muối lạc vừng, ruốc

- Canh xương củ cải, cà rốt

  Bún xương

- Cơm, Tôm thịt sốt cà chua

- Canh tôm bí xanh

    Cháo thịt

- Cơm, Muối lạc vừng, ruốc

- Canh xương củ cải, cà rốt

    Cháo xương

- Cơm, Tôm thịt sốt cà chua

- Canh tôm bí xanh

 Cháo thịt

 

Tiền ăn trong ngày: 10.000đồng

Bữa sáng: 7.000đồng

Bữa chiều: 3.000đồng

                 Yên Đức, ngày 01 tháng 11 năm 2014

                            PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                 Hoàng Thị Hoa