Xuất bản thông tin

Thực đơn tháng 10 năm 2016

Thực đơn tháng 10 năm 2016


Thứ

TUẦN 1

TUẦN 2

TUẦN 3

TUẦN 4

TUẦN 5

2

- Cơm, Thịt gà thịt lợn rim

- Canh xương khoai sọ

- Cháo thịt

 - Cơm thịt kho tàu

- Canh khoai sọ xương

     - Bún xương

- Cơm, Thịt gà thịt lợn rim

- Canh xương khoai sọ

- Cháo thịt

 - Cơm thịt kho tàu

- Canh khoai sọ xương

   Bún xương

- Cơm thịt gà rim lợn

- Canh bí xanh

  - Cháo đỗ xanh

3

- Cơm, Trứng đúc thịt

- Canh rau cải nấu thịt nạc

- Chè đậu đen

- Cơm, Thịt rim đậu

- Canh cải  thịt  nạc

    -  Cháo đỗ xanh

- Cơm, Trứng đúc thịt

- Canh rau cải nấu thịt nạc

- Chè đậu đen

- Cơm, Thịt rim đậu

- Canh cải  thịt  nạc

 Cháo đỗ xanh

- Cơm,  Thịt rim đậu

- Canh xương củ cải, cà rốt

   Mỳ xương

 

4

- Cơm,  Thịt rim đậu

- Canh xương khoai tây, cà rốt

- Mỳ xương

- Cơm, Tôm thịt sốt cà chua

- Canh tôm bí xanh

    - Chè  đậu đen

- Cơm,  Thịt rim đậu

- Canh xương khoai tây, cà rốt

- Mỳ xương

- Cơm, Tôm thịt sốt cà chua

- Canh tôm bí xanh

 Chè  đậu đen

- Cơm, Thịt ngan rim đậu

- Canh bí đỏ xương ngan

Chè đậu đen

5

- Cơm, Tôm thịt sốt cà chua

- Canh  tôm bí xanh

- Bún thịt

- Cơm, Trứng đúc thịt

- Canh xương khoai tây cà rốt

    - Mỳ  xương

- Cơm, Tôm thịt sốt cà chua

- Canh  tôm bí xanh

- Bún thịt

- Cơm, Trứng đúc thịt

- Canh xương khoai tây cà rốt

    Mỳ  xương

- Cơm, Trứng đúc thịt

- Canh rau ngót nấu thịt nạc

  Mỳ thịt

6

- Cơm, Thịt kho tàu

- Canh bí đỏ hầm xương

- Bánh Mỳ - Sữa đậu

- Cơm, Thịt ngan rim thịt lợn

- Canh khoai sọ xương

    - Bánh Mỳ - Sữa đậu

- Cơm, Thịt kho tàu

- Canh bí đỏ hầm xương

- Bánh Mỳ - Sữa đậu

- Cơm, Thịt ngan rim thịt lợn

- Canh khoai sọ xương

    - Bánh Mỳ

sữa đậu

- Cơm, Muối lạc vừng, ruốc

- Canh xương củ cải, cà rốt

  Cháo xương

 

Tiền ăn trong ngày: 12.000đồng

Bữa sáng: 8.000đồng

Bữa chiều: 4.000đồng

                     Yên Đức, ngày 01 tháng 10 năm 2016

                          NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN      

                               PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                   Nguyễn Thị Yến