Xuất bản thông tin

Thực đơn tháng 10/2016

Thực đơn tháng 10/2016


STT

TUẦN 1

TUẦN 2

TUẦN 3

TUẦN 4

 

 

2

- Cơm nát ( Nhà trẻ)

- Cơm thường ( Mẫu giáo)

- Thịt gà thịt lợn rim

- Canh xương khoai sọ

- Cháo thịt

 

- Cơm nát ( Nhà trẻ)

- Cơm thường ( Mẫu giáo)

- Thịt kho tàu

- Canh khoai sọ xương

     - Bún xương

- Cơm nát ( Nhà trẻ)

- Cơm thường ( Mẫu giáo)

- Thịt gà thịt lợn rim

- Canh xương khoai sọ

- Cháo thịt

 

- Cơm nát ( Nhà trẻ)

- Cơm thường ( Mẫu giáo)

- Thịt kho tàu

- Canh khoai sọ xương

     - Bún xương

 

3

- Cơm nát ( Nhà trẻ)

- Cơm thường ( Mẫu giáo)

-Trứng đúc thịt

- Canh rau cải nấu thịt nạc

- Chè đậu đen

- Cơm nát ( Nhà trẻ)

- Cơm thường ( Mẫu giáo)

- Thịt rim đậu

- Canh cải  thịt  nạc

    -  Cháo đỗ xanh

- Cơm nát ( Nhà trẻ)

- Cơm thường ( Mẫu giáo)

- Cơm, Trứng đúc thịt

- Canh rau cải nấu thịt nạc

- Chè đậu đen

- Cơm nát ( Nhà trẻ)

- Cơm thường ( Mẫu giáo)

- Thịt rim đậu

- Canh cải  thịt  nạc

    -  Cháo đỗ xanh

 

4

- Cơm nát ( Nhà trẻ)

- Cơm thường ( Mẫu giáo)

- Thịt rim đậu

- Canh xương khoai tây, cà rốt

- Mỳ xương

- Cơm nát ( Nhà trẻ)

- Cơm thường ( Mẫu giáo)

- Tôm thịt sốt cà chua

- Canh tôm bí xanh

    - Chè  đậu đen

- Cơm nát ( Nhà trẻ)

- Cơm thường ( Mẫu giáo)

- Thịt rim đậu

- Canh xương khoai tây, cà rốt

- Mỳ xương

- Cơm nát ( Nhà trẻ)

- Cơm thường ( Mẫu giáo)

- Tôm thịt sốt cà chua

- Canh tôm bí xanh

    - Chè  đậu đen

 

5

- Cơm nát ( Nhà trẻ)

- Cơm thường ( Mẫu giáo)

- Tôm thịt sốt cà chua

- Canh  tôm bí xanh

- Bún thịt

- Cơm nát ( Nhà trẻ)

- Cơm thường ( Mẫu giáo)

- Trứng đúc thịt

- Canh xương khoai tây cà rốt

    - Mỳ  xương

- Cơm nát ( Nhà trẻ)

- Cơm thường ( Mẫu giáo)

- Tôm thịt sốt cà chua

- Canh tôm bí xanh

- Bún thịt

- Cơm nát ( Nhà trẻ)

- Cơm thường ( Mẫu giáo)

- Trứng đúc thịt

- Canh xương khoai tây cà rốt

    - Mỳ  xương

 

6

- Cơm nát ( Nhà trẻ)

- Cơm thường ( Mẫu giáo)

- Thịt kho tàu

- Canh bí đỏ hầm xương

- Bánh Mỳ - Sữa đậu

- Cơm nát ( Nhà trẻ)

- Cơm thường ( Mẫu giáo)

- Thịt ngan ( gà) rim thịt lợn

- Canh khoai sọ xương

    - Bánh Mỳ - Sữa đậu

- Cơm nát ( Nhà trẻ)

- Cơm thường ( Mẫu giáo)

- Thịt kho tàu

- Canh bắp cải nấu thịt nạc

- Bánh Mỳ - Sữa đậu

- Cơm nát ( Nhà trẻ)

- Cơm thường ( Mẫu giáo)

- Thịt ngan ( gà) rim thịt lợn

- Canh khoai sọ xương

    - Bánh Mỳ - Sữa đậu

Tiền ăn trong ngày: 12.000 đồng

Bữa trưa: 9.000 đồng

Bữa chiều: 3.000 đồng

                                                                                                                                                                                                                                     Yên Đức, ngày 01 tháng 10 năm 2016

                 NGƯỜI DUYỆT                                                 NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

                                                                                                PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

              Vũ Thị Miến                                                                                                                                                                                                                         Nguyễn Thị Yến