Xuất bản thông tin

KẾ HOẠCH Tổ chức ngày hội vệ sinh trường học năm học 2016-2017

KẾ HOẠCH Tổ chức ngày hội vệ sinh trường học năm học 2016-2017


    PGD&ĐT THỊ Xà ĐÔNG TRIỀU

         TRƯỜNG MN YÊN ĐỨC

 
   

            Số: 46 /KH-TrMN

 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc 

                              Yên Đức, ngày 01 tháng 11 năm 2016

KẾ HOẠCH

Tổ chức ngày hội vệ sinh trường học năm học 2016-2017

              
   

 Thực hiện Kế hoạch số 491/KH-PGD&ĐT ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Phòng GD&ĐT Đông Triều về Kế hoạch tổ chức truyền thông nâng cao kiến thức về nước sạch, vệ sinh môi trường trong trường học năm học 2016-2017.

       Trường Mầm non Yên Đức xây dựng kế hoạch  tổ chức "Ngày hội vệ sinh trường học" năm học 2016-2017 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

       1. Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh tham gia thực hiện công tác nước sạch và vệ sinh môi trường trong nhà trường.

       2. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và kiến thức cho cán bộ, giáo viên và học sinh, từng bước thay đổi hành vi, tập quán của cộng đồng dân cư trong việc sử dụng nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn và trường học.

       3. Tạo môi trường giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm trong việc sử dụng nguồn nước và bảo vệ môi trường trường học trong nhà trường.

       4. Tổ chức "Ngày hội vệ sinh trường học" tại nhà trường, đồng thời đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, tạo không khí thi đua sôi nổi giữa các lớp trong trường; huy động đông đảo cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia, nâng cao kiến thức và thay đổi hành vi về sử dụng, bảo vệ nguồn nước và công trình vệ sinh trong trường học, ý thức giữ gìn vệ sinh trường, lớp, vệ sinh cá nhân; góp phần giáo dục toàn diện học sinh.

       5. Lựa chọn những sản phẩm xuất sắc phục vụ công tác tuyên truyền về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn và trong nhà trường, nhằm vận động thanh, thiếu niên, học sinh hành động vì môi trường xanh - sạch - đẹp, góp phần tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua xây dựng "Trường học thân thiện, học sinh tích cực".

II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1.Đối tượng: Học sinh 4, 5 tuổi

2. Thời gian tổ chức: Tổ chức vào ngày 17 tháng 11 năm 2016.

3. Địa điểm: Sân trường Mầm non Yên Đức.

III. CHỈ ĐẠO THỰC HIÊN - BAN TỔ CHỨC

1. Ban tổ chức:

- Trưởng ban: đ/c Vũ Thị Miến - Hiệu trưởng.

- Phó ban: đ/c Nguyễn Thị Yến – Phó Hiệu trưởng.

- Các ủy viên: Các đ/c: Vũ Thị Thúy, Phạm Thị Thủy, Trần Thanh Nhàn.

2. Ban giám khảo:

- Trưởng ban: đ/c Hoàng Thị hoa – P. HT nhà trường

- Phó ban: đ/c : Vũ Thị Thúy – CTCĐ nhà trường

          - Ủy viên: Nguyễn Thị Yến

- Ủy viên: đ/c Trần Thanh Nhàn

           - Thư kí: đ/c Phạm Thị Minh Hải

IV. NỘI DUNG – HÌNH THỨC

1. Ổn định tổ chức, đón tiếp đại biểu.

          2. Văn nghệ chào mừng.

          3. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

          4. Phát biểu khai mạc ngày hội.

5. Phần thi " Tuyên truyền về nước sạch và vệ sinh môi trường của các em học sinh.

6. Bế mạc và trao giải  ngày hội.

V.  NỘI DUNG VÀ THỂ LỆ CUỘC THI

- Mỗi đội tham gia thi gồm 6 em

+ Đội 1 gồm có HS các lớp 4, Tuổi C1, 5 tuổi D1

+ Đội  2 gồm HS các lớp 4 Tuổi C2, 5 tuổi D2

+ Đội 3 gồm có HS các lớp 4 tuổi C2, 5 tuổi D1

- Mỗi đội thi sẽ trải qua 4 nội dung: màn chào hỏi và tìm hiểu kiến thức vẽ tranh và trình diễn thời trang.

+ Màn chào hỏi: (Tối đa 20 điểm) Thời gian không quá 5p.

+ Phần thi kiến thức: tổng điểm là 30đ ( Trong phần thi này được chia làm 2 loại câu hỏi. 6 Câu hỏi TL theo hình thức Đ-S và 4 câu hỏi tự luận, mỗi câu hỏi tối đa được 3 điểm)

Nếu các thành viên trong mỗi đội không trả lời đúng sẽ nhường phần trả lời cho đội bạn, khi đội bạn không trả lời được dành phần trả lời cho khán giả. Mỗi câu trả lời đúng của khán giả sẽ được nhận một phần quà.

+ Phần thi trình diễn Thời trang": tổng điểm phần thi này là 25đ, không tính thời gian, không quy định số em tham gia (Có lời dẫn cho phần trình diễn thời trang).

* GIẢI THƯỞNG:

- 01 giải nhất:   100.000 đ

          - 01 giải nhì: 80.000 đ

          - 02 giải ba: 50.000 đ

          Tổng kinh phí thưởng: 280.000 đ

VIII. TỔNG KẾT:

           - BTC nhận xét, đánh giá những thành công của hội thi.

           - Công bố kết quả và trao giải thưởng

IX. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ:

  1. Khánh tiết, trang trí:  ; Kê bàn ghế, phông bạt: ĐTN, đ/c Tổ Nhà trẻ
  2. Loa đài: ( Đ/c  Yến, Hằng)
  3.  Dẫn chương trình: đ/c Vũ Thị Lan
  4. Khai mạc hội thi: đ/c Vũ Thị Miến - Hiệu trưởng
  5. Thể lệ thi: Đ/c Nguyễn Thị Yến - P.HT
  6. Xây dựng kế hoạch, nội dung: đ/c Nguyễn Thị Yến - PHT

7. Chuẩn bị phần thưởng: Tổ hành chính

  1. Viết tin bài, và đưa tin:; chụp ảnh đ/c Phạm Thị Minh Hải

9. Viết và đưa giấy mời: đ/c Phạm Thị Minh Hải

           Trên đây là kế hoạch Hội thi "Ngày hội vệ sinh trường học" năm học  2016-  2017" của Trường Mầm non  Yên ĐĐức

      NGƯỜI DUYỆT

      HIỆU TRƯỞNG

      ( Đã ký) 

      Vũ Thị Miến

       NGƯỜI XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

                                P. HIỆU TRƯỞNG

 

                                Nguyễn Thi Yến

 

                        Đánh giá kết quả hội thi:   Đã hoàn thành theo kế hoạch.