11.jpg
2.jpg
3.JPG
3.jpg
4.JPG
Tin tức - Sự kiện
Lịch công tác
Hôm nay: Thứ hai, ngày 20 / 03 / 2023
6 giờ 30

1. Đ/c Vũ Thị Cồn Tiên - HT trực và làm việc tại điểm chính khu Yên Khánh

2.Đ/c Trần Thị Ngọc - PHT trực và làm việc tại điểm chính khu Yên Khánh
3. Đ/c Đỗ Thị Hương - PHT trực và làm việc tại điểm chính khu Yên Khánh

Cảnh quan, môi trường học đường
Tài nguyên