3.jpg
2.jpg
44.jpg
11.jpg
4.JPG
Tin tức - Sự kiện
Thông báo

Tài chính công khai xuất ăn ngày 22/03/2019


Tổng số xuất ăn: 242

Tổng số tiền ăn: 242 x13.000đ = 3..146.000đ

Tổng số chi ăn trong ngày: 3.146.000đ

Tiền thừa :Không

Lịch công tác
Hôm nay: Thứ ba, ngày 26 / 03 / 2019
7 giờ 00

BGH - Làm việc tại trường

13 giờ 30

BGH - Làm việc tại trường

Tài nguyên
Video clip
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Bài hát yêu thích
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.