Lịch công tác tháng 10 năm học 2012 -2013


 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10/2012

 

* Trọng tâm công tác tháng 10/2012:

 

Ngày

 

Nội dung công tác

Người thực hiện

1-4/10/2012

- Họp giao ban BGH,KT,duyệt KH tháng của PHT

- Họp hội đồng nhà trường

HT

5-6/10/2012

- Dự lễ hội đền An Sinh + Đại hội CĐ ngành

BGH+CĐ

8-11/10/2012

- Kiểm tra tủ thuốc,sổ KSK các nhóm lớp - phối kết hợp cùng trung tâm y tế dự phòng KSKban đầu cho trẻ trong trường.

BGH

12-17/10/2012

Dự giờ các nhóm lớp trong trường ( Kết hợp kiểm tra hồ sơ sổ sách giáo viên)

HT, PHT, Tổ trưởng CM

18-20/10/2012

-Tập huấn nghiệp vụ viết tin bài, phóng sự

HT+CNTT

20/10/2012

 

- Kỷ niệm ngày TLHLHPN

CĐ+NT+PN

22-26/10/2012

- Tiếp tục kiểm tra -dự giờ các nhóm lớp

HT, PHT, Tổ trưởng CM

27-31/10/2012

-  Đánh giá xếp loại thi đua

-  Họp chuyên môn

BTĐ

BGH + TTGV

 

 Các thông tin khác: