3.jpg
2.jpg
44.jpg
11.jpg
4.JPG
Tin tức - Sự kiện
Thông báo

Tài chính công khai xuất ăn ngày 8 tháng 5 năm 2019


Tổng số xuất ăn: 251

Tổng số tiền ăn: 251 x 13.000đ = 3..263 .000đ

Tổng số chi ăn trong ngày: 3..263. 000đ

Tiền thừa :Không

Lịch công tác
Hôm nay: Thứ năm, ngày 19 / 09 / 2019
7 giờ 00

BGH - Làm việc tại trường

13 giờ 30

BGH - Làm việc tại trường

Cảnh quan, môi trường học đường
Tài nguyên
Video clip
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem nội dung này.
Bài hát yêu thích
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem nội dung này.