Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Bé ở trường
Lịch công tác
Hôm nay: Thứ năm, ngày 26 / 04 / 2018
7 giờ 00

BGH - Làm việc tại trường

13 giờ 30

BGH - Làm viecj tại trường

Thông báo

Tài chính công khai ngày 12/4/2018


Tổng số trẻ ăn: 256

Tổng số tiền ăn của trẻ: 3.072.000

Tổng số tiền đã chi trong ngày: 3.072.000

Số tiền thừa (thiếu): 0

Số tiền chuyển sang ngày hôm sau: 0

Video clip
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Bài hát yêu thích
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Tài nguyên