Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.
Bé ở trường
Lịch công tác
Hôm nay: Thứ ba, ngày 27 / 06 / 2017
7 giờ 00

BGH - Làm việc tại cơ quan

13 giờ 30

BGH - Làm việc tại cơ quan

Thông báo

Tài chính công khai ngày 11/5/2017


Tổng số trẻ ăn: 246

Tổng số tiền ăn của trẻ: 2.952.000

Tổng số tiền đã chi trong ngày: 2.952.000

Số tiền thừa (thiếu): 0

Số tiền chuyển sang ngày hôm sau: 0

Video clip
Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.
Bài hát yêu thích
Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.
Tài nguyên