Thông tin thành viên
Họ và tên: Trần Thanh Nhàn
Email: mn.yd.ttnhan@dongtrieu.edu.vn
Giới tính: Nữ
Địa chỉ:
Website:
Đơn vị: Trường MN Yên Đức
Chức vụ: Tổ trưởng nhà trẻ
Chuyên môn: 
Thống kê:  Tổng số bài: 30       Đã duyệt: 20       Tổng điểm: 87

Giới thiệu: 


  • Tài liệu đã duyệt
Thống kê