Tài nguyên
Khớp các mục sau đây:
Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn:
Đi trên vạch kẻ thẳng trên sàn Đi trên vạch kẻ thẳng trên sàn
Giáo án :Quan sát và so sánh các đặc điểm của một số vật nuôi trong gia đình Giáo án :Quan sát và so sánh các đặc điểm của một số vật nuôi trong gia đình
Giáo án: KPKH: Tìm hiểu một số phương tiện giao thông đường bộ Giáo án: KPKH: Tìm hiểu một số phương tiện giao thông đường bộ
Giáo án: Làm quen chữ cái h,k Giáo án: Làm quen chữ cái h,k
Giáo án: Truyện: Bác gấu đen và hai chú thỏ Giáo án: Truyện: Bác gấu đen và hai chú thỏ
KPKH Một số đồ dùng trong gia đình KPKH Một số đồ dùng trong gia đình
KPKH Tìm hiểu một số nghề phổ biến. KPKH Tìm hiểu một số nghề phổ biến.
Toán Đếm đến 3,nhận biết các nhóm đối tượng có số lượng 3, nhận biết chữ số 3 Toán Đếm đến 3,nhận biết các nhóm đối tượng có số lượng 3, nhận biết chữ số 3