Thực đơn tháng 12 /2018


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ ĐÔNG TRIÊU

TRƯỜNG MẦM NON YÊN ĐỨC

                                                  THỰC ĐƠN THÁNG 12:   NĂM HỌC  2018 - 2019

                                                       Từ ngày 03/12/2018 đến ngày 31/12/2018

  THỰC ĐƠN TUẦN 1: (Từ ngày 03 đến ngày 08/12/2018)

THỨ NGÀY

BỮA  TRƯA

(Mẫu giáo)

BỮA CHÍNH

            (Nhà trẻ)

BỮA PHỤ

(Nhà trẻ)

 

BỮA  CHIỀU

(Mẫu giáo)

  

BỮA CHÍNH

      (Nhà trẻ)

Thứ 2

Ngày 03/12

  + Cơm tẻ

  + Tôm, thịt sốt cà chua

  + Canh tép rau cải

  + Cơm tẻ

  + Tôm, thịt sốt cà chua

  + Canh tép rau cải

- Bún xương

 -Cháo  thịt

- Cháo  thịt

         Thứ 3

Ngày 04/12

  + Cơm tẻ

  + Giò thịt lợn sốt cà chua

  + Canh xương  củ cải cà rốt

  + Cơm tẻ

  + Giò thịt lợn  sốt cà chua

  + Canh xương  củ cải cà rốt

-  Cháo xương củ quả

 - Mỳ xương

 - Mỳ xương

Thứ 4

Ngày 05/12

  + Cơm tẻ

  + Cá sốt cà chua

  + Canh xương khoai sọ

 + Cơm tẻ

  + Cá sốt cà chua

  + Canh xương khoai sọ

-Sữa đậu nành, bánh  bông  lan

 -  Cháo tim

 -  Cháo tim

Thứ 5

Ngày 06/12

  + Cơm tẻ

  + Thịt ngan, thịt lợn rim gừng

  + Canh xương bí đỏ

  + Cơm tẻ

  + Thịt ngan, thịt lợn rim gừng

  + Canh xương bí đỏ

- Chuối chin

-  Bún xương

-  Bún xương

Thứ 6

Ngày 07/12

  + Cơm tẻ

  + Đậu thịt sốt cà chua

  + Canh thịt rau ngót

  + Cơm tẻ

  + Đậu thịt sốt cà chua

  + Canh thịt rau ngót

-Mỳ thịt

  - Cháo đậu xanh đường

  - Cháo đậu xanh đường

Thứ 7

Ngày 08/12

  + Cơm tẻ

  + Trứng đúc thịt

  + Canh  tép nấu bầu

  + Cơm tẻ

  + Trứng đúc thịt

  + Canh  tép nấu bầu

-Sữa đậu nành, bánh  bông  lan

 - Cháo  xương

 - Cháo  xương

    THỰC ĐƠN TUẦN 2: (Từ ngày 10 đến 15 tháng 12 năm 2018

THỨ NGÀY

BỮA  TRƯA

(Mẫu giáo)

BỮA CHÍNH

            (Nhà trẻ)

BỮA PHỤ

(Nhà trẻ)

 

BỮA  CHIỀU

(Mẫu giáo)

  

BỮA CHÍNH

      (Nhà trẻ)

Thứ 2

Ngày 10/12

  + Cơm tẻ

 + Tôm + thịt rim

+  Canh tôm bí xanh

  + Cơm tẻ

  + Tôm + thịt rim

 +  Canh tôm bí xanh

- Cháo thịt

  -Mỳ xương

-Mỳ xương

 

Thứ 3

Ngày 11/12

  +  Cơm tẻ

  + Thịt ngan+ thịt lợn rim gừng

  + Canh xương củ cải, cà rốt

 +  Cơm tẻ

  + Thịt ngan+ thịt lợn rim gừng

  + Canh xương củ cải, cà rốt

 - Sữa đậu nành, bánh bông lan

 - Cháo  xương + Đỗ xanh

 - Cháo xương + Đỗ xanh

Thứ 4

Ngày 12/12

  + Cơm tẻ

  +  Giò ,thịt lợn  sốt cà chua

  + Canh tép rau cải

  + Cơm tẻ

  +  Giò ,thịt lợn  sốt cà chua

  + Canh tép rau cải

  - Cháo đường đỗ xanh

- Bún xương 

- Bún xương 

Thứ 5

Ngày 13/12

  +  Cơm tẻ

  + Cá sốt cà chua

  + Canh xương khoai sọ

  +  Cơm tẻ

  + Cá sốt cà chua

  + Canh xương khoai sọ

 - Bún xương

-Chè đỗ đen

 -Chè đỗ đen

Thứ 6

Ngày 14/12

 + Cơm tẻ

 + Trứng cút+ thịt lợn kho tầu

+ Canh  thịt rau ngót

  + Cơm tẻ

 + Trứng cút+ thịt lợn kho tầu

+ Canh  thịt rau ngót

- Chuối chín

- Phở gà ta 

- Phở gà ta 

Thứ 7

Ngày 15/12

  + Cơm tẻ

  + Thịt kim chi,

  + Canh xương bí đỏ

  + Cơm tẻ

  + Thịt kim chi,

  + Canh xương bí đỏ

- Sữa đậu nành, bánh bông lan

- Cháo tim

- Cháo tim

       THỰC ĐƠN TUẦN 3: (Từ ngày 17 đến 22 tháng 12 năm 2018)

THỨ NGÀY

BỮA  TRƯA

(Mẫu giáo)

BỮA CHÍNH

            (Nhà trẻ)

BỮA PHỤ

(Nhà trẻ)

 

BỮA  CHIỀU

(Mẫu giáo)

  

BỮA CHÍNH

      (Nhà trẻ)

Thứ 2

Ngày 17/12

 + Cơm tẻ

 + Thịt tôm sốt cà chua

+ Canh tép nấu bầu,bí

 + Cơm tẻ

 + Thịt tôm sốt cà chua

+ Canh tép nấu bầu,bí

- Cháo thịt

 -Mỳ xương

 -Mỳ xương

 

 

Thứ 3

Ngày 18/12

  + Cơm tẻ

  + Trứng đúc thịt

  + Canh xương khoai sọ

  + Cơm tẻ

  + Trứng đúc thịt

  + Canh xương khoai sọ

- Chuối chín

 - Bún xương

 - Bún xương

Thứ 4

Ngày 19/12

 + Cơm tẻ

  + Thịt ngan + thịt lợn rim

+ Canh xương bí đỏ

 + Cơm tẻ

  + Thịt ngan + thịt lợn rim

+ Canh xương bí đỏ

-Sữa đậu nành, bánh  bông  lan

- Cháo thịt  

- Cháo thịt 

Thứ 5

Ngày 20/12

  + Cơm tẻ

  + Thịt đậu sốt cà chua

 +  Canh xương khoai tây  

 + Cơm tẻ

  + Thịt đậu sốt cà chua

 +  Canh xương khoai tây   

- Mỳ xương

- Mì gà 

- Mì gà 

Thứ 6

Ngày 21/12

  + Cơm tẻ

  + Giò lụa lợn, thịt lợn sốt cà chua

  + Canh xương su hào, cà rốt

   + Cơm tẻ

  + Giò lụa lợn,thịt lợn sốt cà chua

  + Canh xương su hào, cà rốt

- Bún xương

Cháo xương đỗ xanh

 Cháo xương đỗ xanh

Thứ 7

Ngày 22/12

  + Cơm tẻ

  + Cá  sốt cà chua

  +  Bắp cải sào thịt

 + Cơm tẻ

 + Cá  sốt cà chua

  +  Bắp cải sào thịt

- Cháo thịt

- Bún xương

- Bún xương

       THỰC ĐƠN TUẦN 4  : (Từ ngày 24 đến 31 tháng 12 năm 2018

THỨ NGÀY

BỮA  TRƯA

(Mẫu giáo)

BỮA CHÍNH

            (Nhà trẻ)

BỮA PHỤ

(Nhà trẻ)

 

BỮA  CHIỀU

(Mẫu giáo)

  

BỮA CHÍNH

      (Nhà trẻ)

Thứ 2

Ngày 24/12

  +  Cơm tẻ

  + Thịt trứng chim cút kho tàu

  + Canh xương bí đỏ

 +  Cơm tẻ

  + Thịt trứng chim cút kho tàu

  + Canh xương bí đỏ

- Chuối chín

- Cháo xương,  tim

- Cháo xương,  tim

Thứ 3

Ngày 25/12

  +  Cơm tẻ

  + Giò ,thịt lợn  sốt cà chua

  +  Canh tép rau cải

  + Cơm tẻ

  + Giò ,thịt lợn  sốt cà chua

  + Canh tép rau cải

- Cháo xương

- Bún xương

- Bún xương

 

 

Thứ 4

Ngày 26/12

 + Cơm tẻ

  + Cá  sốt cà chua

  +  Bắp cải sào thịt

 + Cơm tẻ

  + Cá  sốt cà chua

  +  Bắp cải sào thịt

 -  Bánh bông lan

 - Mỳ xương thịt

 - Mỳ xương thịt

Thứ 5

Ngày 27/12

   +  Cơm tẻ

   + Tôm, thịt sốt cà chua

   +  Canh bầu nấu tép

   + Cơm tẻ

   + Tôm, thịt sốt cà chua

   +  Canh bầu nấu tép

- Mì thịt

 - Cháo xương củ quả

 - Cháo xương củ quả

Thứ 6

Ngày 28/12

 + Cơm tẻ

 + Thịt đậu sốt cà chua

 + Canh xương khoai sọ

  + Cơm tẻ

  + Thịt đậu sốt cà chua

  + Canh xương khoai sọ

-Bún xương

 - Mỳ xương thịt

 - Mỳ xương thịt

Thứ 2

Ngày 31/12

   +  Cơm tẻ

   + Thịt trưng mắm tôm, tép

   +  Canh xương bí

  +  Cơm tẻ

   + Thịt trưng mắm tôm, tép

   +  Canh xương bí

- Cháo thịt

 - Cháo xương đỗ xanh

 - Cháo xương đỗ xanh

                                                                         Yên Đức, ngày 02  tháng 12  năm 2018

 NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN                                   NGƯỜI  DUYỆT                                      

                                                                                               HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                                                            (Đã ký)

         Bùi Thị Hương                                                          Vũ Thị Miến


No comments yet. Be the first.