Thực đơn tháng 03/2019


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ ĐÔNG TRIÊU

TRƯỜNG MẦM NON YÊN ĐỨC

                                               THỰC ĐƠN THÁNG 3:   NĂM HỌC  2018 - 2019

                                                   Từ ngày 04/3/2019 đến ngày 29/3/2019

THỰC ĐƠN TUẦN 1: (Từ ngày 04 đến ngày 09/3/2019)

THỨ NGÀY

BỮA  TRƯA

(Mẫu giáo)

BỮA CHÍNH

            (Nhà trẻ)

BỮA PHỤ

(Nhà trẻ)

 

BỮA  CHIỀU

(Mẫu giáo)

  

BỮA CHÍNH

      (Nhà trẻ)

Thứ 2

Ngày 4/3

  + Cơm tẻ

  + Tôm, thịt sốt cà chua

  + Canh tép nấu bầu

  + Cơm tẻ

  + Tôm, thịt sốt cà chua

  + Canh tép nấu bầu

- Bún xương

 -Cháo  thịt

- Cháo  thịt

         Thứ 3

Ngày 5/3

  + Cơm tẻ

  + Giò thịt lợn sốt cà chua

  + Canh xương  củ cải cà rốt

  + Cơm tẻ

  + Giò thịt lợn  sốt cà chua

  + Canh xương  củ cải cà rốt

-  Cháo xương củ quả

 - Mỳ xương

 - Mỳ xương

Thứ 4

Ngày 6/3

  + Cơm tẻ

  + Cá sốt cà chua

  + Canh xương khoai sọ

 + Cơm tẻ

  + Cá sốt cà chua

  + Canh xương khoai sọ

-Bánh  bông  lan

 -  Cháo tim

 -  Cháo tim

Thứ 5

Ngày 7/3

  + Cơm tẻ

  + Thịt ngan, thịt lợn rim gừng

  + Canh xương bí đỏ

  + Cơm tẻ

  + Thịt ngan, thịt lợn rim gừng

  + Canh xương bí đỏ

- Chuối chin

-  Bún xương

-  Bún xương

Thứ 6

Ngày 8/3

  + Cơm tẻ

  + Đậu thịt sốt cà chua

  + Canh ngao mồng tơi

 + Cơm tẻ

  + Đậu thịt sốt cà chua

  + Canh ngao mồng tơi

-Mỳ thịt

  - Cháo đậu xanh đường

  - Cháo đậu xanh đường

Thứ 7

Ngày 9/3

  + Cơm tẻ

  + Trứng đúc thịt

  + Canh  cua rau đay

  + Cơm tẻ

  + Trứng đúc thịt

  + Canh  cua rau đay

-Bánh mỳ kinh đô

 - Cháo  xương

 - Cháo  xương

 

  THỰC ĐƠN TUẦN 2: (Từ ngày 11 đến 16 tháng 3  năm 2019

THỨ NGÀY

BỮA  TRƯA

(Mẫu giáo)

BỮA CHÍNH

            (Nhà trẻ)

BỮA PHỤ

(Nhà trẻ)

 

BỮA  CHIỀU

(Mẫu giáo)

  

BỮA CHÍNH

      (Nhà trẻ)

Thứ 2

Ngày 11/3

  + Cơm tẻ

 + Tôm + thịt rim

+  Canh tép nấu bầu

  + Cơm tẻ

  + Tôm + thịt rim

 +  Canh tép nấu bầu

- Cháo thịt

  -Mỳ xương

-Mỳ xương

 

Thứ 3

Ngày 12/3

  +  Cơm tẻ

  + Thịt ngan+ thịt lợn rim gừng

  + Canh xương bí đỏ

 +  Cơm tẻ

  + Thịt ngan+ thịt lợn rim gừng

   + Canh xương bí đỏ

 - Bánh bông lan

 - Cháo  xương + Đỗ xanh

 - Cháo xương + Đỗ xanh

Thứ 4

Ngày 13/3

  + Cơm tẻ

  +  Thịt gà rim gừng

  + Canh cua rau đay

  + Cơm tẻ

  +  Thtij gà rim gừng

  + Canh cua rau đay

  - Cháo đường đỗ xanh

- Bún gà

- Búngà

Thứ 5

Ngày 14/3

  +  Cơm tẻ

  + Cá sốt cà chua

  + Canh tép nấu bầu

  +  Cơm tẻ

  + Cá sốt cà chua

  + Canh tép nấu bầu

 - Cháo đường

-Bánh mỳ kinh đô

 -Bánh mỳ kinh đô

Thứ 6

Ngày 15/3

 + Cơm tẻ

 + Trứng chiên

+ Canh ngao mồng tơi

  + Cơm tẻ

 + Trứng chiên

+ Canh ngao mồng tơi

- Chuối chín

- Mỳ gà ta 

- Mỳ gà ta 

Thứ 7

Ngày 16/3

  + Cơm tẻ

  + Thịt ngan rim gừng

  + Canh xương bí đỏ

  + Cơm tẻ

  + Thịt ngan rim gừng

  + Canh xương bí đỏ

-Bánh mỳ kinh đô

- Cháo đường

- Cháo đường

THỰC ĐƠN TUẦN 3: (Từ ngày 18 đến 23 tháng 3 năm 2019)

THỨ NGÀY

BỮA  TRƯA

(Mẫu giáo)

BỮA CHÍNH

            (Nhà trẻ)

BỮA PHỤ

(Nhà trẻ)

 

BỮA  CHIỀU

(Mẫu giáo)

  

BỮA CHÍNH

      (Nhà trẻ)

Thứ 2

Ngày 18/3

 + Cơm tẻ

 + Thịt tôm sốt cà chua

+ Canh tép nấu bầu

 + Cơm tẻ

 + Thịt tôm sốt cà chua

+ Canh tép nấu bầu

- Cháo thịt

 -Mỳ xương

 -Mỳ xương

 

 

Thứ 3

Ngày 19/3

  + Cơm tẻ

  + Thịt gà rim gùng

  + Canh xương bí đỏ

  + Cơm tẻ

  + Thịt gà rim gùng

  + Canh xương bí đỏ

- Chuối chín

 - Bún gà

 - Bún gà

Thứ 4

Ngày 20/3

 + Cơm tẻ

  + Cá sốt cà chua

+ Canh cua rau đay

 + Cơm tẻ

  + Cá sốt cà chua

  + Canh cua rau đay

-Bánh  bông  lan

- Cháo đường đỗ xanh 

- Cháo đường đỗ xanh

Thứ 5

Ngày 21/3

  + Cơm tẻ

  + Thịt bò sốt vang 

 +  Canh ngao mồng tơi

 + Cơm tẻ

  + Thịt bò sốt vang

 +  Canh ngao mồng tơi

- Cháo trứng

- Bánh mỳ kinh đô 

- Bánh mỳ kinh đô 

Thứ 6

Ngày 22/3

  + Cơm tẻ

  + Thịt ngan rim gừng

  + Canh xương bí đỏ

   + Cơm tẻ

  + Thịt ngan rim gừng

  + Canh xương bí đỏ

- Bánh bông lan

Cháo ngao

 Cháo ngao

Thứ 7

Ngày 23/3

  + Cơm tẻ

  + Trứng dán

  +  Canh cua rau đay

 + Cơm tẻ

 + Trứng dán

 +  Canh cua rau đay

- Cháo đường

- Mỳ ngan

- Mỳ ngan

THỰC ĐƠN TUẦN 4  : (Từ ngày 25 đến 29 tháng 3 năm 2019

THỨ NGÀY

BỮA  TRƯA

(Mẫu giáo)

BỮA CHÍNH

            (Nhà trẻ)

BỮA PHỤ

(Nhà trẻ)

 

BỮA  CHIỀU

(Mẫu giáo)

  

BỮA CHÍNH

      (Nhà trẻ)

Thứ 2

Ngày 25/3

  +  Cơm tẻ

  + Cá sốt cà chua

  + Canh cua rau đay

 +  Cơm tẻ

  + Cá sốt cà chua

  + Canh cua rau đay

- Chuối chín

- Cháo đường đỗ xanh

- Cháo đường đỗ xanh

Thứ 3

Ngày 26/3

  +  Cơm tẻ

  + Thtij gà rim

  +  Canh xương bí đỏ

  + Cơm tẻ

  + Thịt gà rim 

 +  Canh xương bí đỏ

- Bánh bông lan

- Bún gà

- Bún gà

 

Thứ 4

Ngày 27/3

 + Cơm tẻ

  + Thịt bò sốt vang

  +  Canh ngao mồng tơi

 + Cơm tẻ

  + Thịt bò sốt vang

 +  Canh ngao mồng tơi

 -  Cháo trứng

 - Phở bò

 - Phở bò

Thứ 5

Ngày 28/3

   +  Cơm tẻ

   + Thịt ngan rim gừng

   +  Canh xương bí

   + Cơm tẻ

   + Thịt ngan rim gừng

   +  Canh xương bí

- Bánh bông lan

 - Cháo ngao

 - Cháo ngao

Thứ 6

Ngày 29/3

 + Cơm tẻ

 + Trứng dán

 + Canh cua rau đay

  + Cơm tẻ

  + Trứng dán

  + Canh cua rau đay

-Cháo đường

 - Bánh mỳ kinh đô

 - Bánh mỳ kinh đô

                                                                           

        

NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN                    

                    

 

           Bùi Thị Hương

Yên Đức, ngày 01 tháng 03 năm 2019

                     NGƯỜI  DUYỆT

                     HIỆU TRƯỞNG

                           (Đã ký)

                       Vũ Thị Miến

 

 


No comments yet. Be the first.