Asset Publisher

Trường MN Yên Đức với hoạt động chuyên môn tháng 10/2012

Trường MN Yên Đức với hoạt động chuyên môn tháng 10/2012


 

     Thực hiện công tác chuyên môn trọng tâm tháng 10/2012 là khảo sát đánh giá chất lượng giáo dục cô và trẻ đầu năm học 2012 -2013.

     Trong 2 tuần (từ ngày 12/10 - đến ngày 26/10) vừa qua. BGH trường MN Yên Đức tiến hành đi dự giờ các nhóm lớp trong toàn trường.Tổng số giờ được dự là 16 hoạt động của 16 đ/c giáo viên dạy ở các nhóm lớp, với đầy đủ các lĩnh vực phát triển ( Vận động, Nhận thức, thẩm mỹ ,Ngôn ngữ,…) Trong đó có 5 giờ  xếp loại tốt, 8 giờ xếp loại Khá, 3 giờ xếp loại đạt yêu cầu không có giờ yếu kém.Tuy nhiên các giờ dạy đều được BGH thống nhất đánh giá cao trong việc tạo MT cho trẻ hoạt động, tích hợp tốt các nội dung đã lựa chọn phù hợp với chủ đề cũng như chuyên đề. Lồng ghép có sáng tạo khi đưa đồng dao, ca dao,dân ca vào h.động thông qua  việc trò chuyện chủ đề, t/c trò chơi luyên tập,t,c chuyển bước.Hình thức tổ chức hoạt động tương đối hợp lý, sử dụng trực quan  đã có sự phối hợp giữa đồ dùng tự tạo và trang thiết bị đồ chơi có sẵn.Tận dụng được cơ hội để trẻ được làm quen, nhận biết , trải nghiệm, khám phá tích cực, tự tin và sáng tạo giúp trẻ đạt được yêu cầu về kiến thức, kỹ năng hoạt động cũng như đặc điểm nhận thức của lứa tuổi một cách thoải mái, tự nguyện.

       Đây là hoạt động thiết thực nhằm đánh giá chất lượng đội ngũ cũng như h/s đầu năm. Để từ đó có kế hoạch chỉ đạo cụ thể, sát hơn trong việc bồi dưỡng chuyên môn cho cô và xây dựng kế hoạch giáo dục cho trẻ  trong năm học.Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục cũng như chất lượng chuyên đề mà nhà trường đã đề ra trong năm học  2012 -2013.

                   Sau đây là  hình ảnh trong đợt dự giờ vừa qua.

 

                                H/ảnh tiết dạy NBTN –“Đồ dùng ăn uống”

                 của cô giáo Trần Thanh Nhàn GVCN nhóm trẻ 24 -36 tháng tuổi A4 

 

H.ảnh tiét Tạo hình “ Vẽ ngôi nhà của bé” - Khi cô cho trẻ tham quan mô hình

  của cô giáo Phạm Thị Châu Loan GVCN lớp MG 5 -6 Tuổi C4

                                                                                    

                                                                    BBT nhà trường