Asset Publisher

Trường MN Yên Đức tổ chức khám sức khoẻ ban đầu cho trẻ MN năm học 2012 -2013

Trường MN Yên Đức tổ chức khám sức khoẻ ban đầu cho trẻ MN năm học 2012 -2013


      Thực hiện kế hoạch và nhiệm vụ năm học 2012 -2013.

     Vừa qua vào ngày 15-16/09/2012 nhân viên y tế nhà trường kết hợp cùng các y bác sĩ  Trạm y tế xã Yên Đức tổ chức cân, đo và  khám sức khoẻ  ban đầu cho hơn 170 trẻ mầm non trong toàn trường.

    Sau đây là hình ảnh NV y tế cân, đo - KSK cho trẻ.

 

                                       

                                H/ảnh NV y tế đang kiểm tra răng miệng cho trẻ

 

                                       

                                      H/ảnh NV y tế đang cân nặng và đo chiều cao cho trẻ

 

                                                                                                     CTV-  Vũ Thị Thuý