Asset Publisher

Trường MN Yên Đức tổ chức họp đánh giá tập thể, lãnh đạo,viên chức, lao động năm 2012

Trường MN Yên Đức tổ chức họp đánh giá tập thể, lãnh đạo,viên chức, lao động năm 2012


       Thực hiện công văn số 844/GD&ĐT ngày 23/12/2012 về việc hướng dẫn thực hiện đánh giá tập thể, lãnh đạo,viên chức, lao động năm 2012.

      Sáng nay ngày 31/12/2012 trường MN Yên Đức tổ chức họp đánh giá tập thể, lãnh đạo, viên chức, lao động năm  2012  dưới sự điều hành của đ/c chủ tịch công đoàn nhà trường.

  

                                             Hình ảnh toàn cảnh buổi họp.

  

       Hình ảnh đ/c Nguyễn Thị Loan Hiệu trưởng nhà trường thông qua bản kiểm điểm

           của BGH ,và BKĐ cá nhân đ/c trước hội đồng giáo dục nhà trường.

 

                                                                          Tổ CNTT nhà trường.