Asset Publisher

Trường Mầm non Yên Đức tổ chức kiểm tra đánh giá chất lượng tin học cho cán bộ giáo viên

Trường Mầm non Yên Đức tổ chức kiểm tra đánh giá chất lượng tin học cho cán bộ giáo viên

Thực hiện chỉ đạo về ứng dụng CNTT năm học 2013-2014 của Phòng GD&ĐT Đông Triều. Sáng nay 7/3/2014 Trường Mầm non Yên Đức tổ chức kiểm tra đánh giá chất lượng về ứng dụng CNTT trong công tác dạy và học cho CBGVNV trong nhà trường.

         Thực hiện chỉ đạo về ứng dụng CNTT năm học 2013-2014 của Phòng GD&ĐT Đông Triều. sáng nay 07/03/2014 Trường Mầm non Yên Đức tổ chức kiểm tra đánh giá chất lượng về ứng dụng CNTT trong công tác dạy và học cho cán bộ giáo viên trong nhà trường.

Cán bộ giáo viên đang thực hiện bài kiểm tra

        Tổ chức kiểm tra có  100% CBGV tham gia mỗi giáo viên phải thực hiện các nội dung như: Soạn thảo văn bản, truy cập mạng Internet, sử dụng hòm th­ư điện tử và thiết kế bài giảng bằng phần mềm Powerpoint.

        Qua đợt kiểm tra đã đánh giá được khả năng về UDCNTT trong công tác dạy và học của từng cá nhân và từ đó có kế hoạch bồi dưỡng để nâng cao trình độ tin học cho CBGVNV trong nhà trường.

                                                                                                               CTV: Tổ CNTT