Asset Publisher

TỔNG HỢP KHÁM SỨC KHỎE LẦN I NĂM HỌC 2017 - 2018

TỔNG HỢP KHÁM SỨC KHỎE LẦN I NĂM HỌC 2017 - 2018


 

Stt

Tổng hợp

 

Theo dõi trên biểu đồ tăng trưởng

 

Ghi chú

Theo độ tuổi

Số lượng

 

Phát triển bình thường

 

Suy dinh dưỡng thể nhẹ cân Độ I

 

Suy dinh dưỡng thể thấp còi Độ I

SL

%

 

SL

%

SL

%

 

1

TS học sinh

253

 

 243

 

96

 

 

 10

 

 3.9

 

 6

 

2.3

 

 

2

 

MG

 

 

217

 

  207

 

 

95

 

 10

 

 

 

6

 2.7

 

 

3

 

NT

 

 

36

36

 

 100

 

    0

100

 

 0

   

 

 100

 

 

4

 

MG 5 T

 

86

 

76

88.3

 10

11.6

 

   6

 6.9 

 

                                                          

                     Yên Đức, ngày 27 tháng 9  năm 2017                                                                P. Hiệu trưởng

 

 

                                            Nguyễn Thị Yến