Asset Publisher

Tổng hợp khám sức khỏe lần I năm học 2016 - 2017

Tổng hợp khám sức khỏe lần I năm học 2016 - 2017


 


 

Stt

Tổng hợp

 

Theo dõi trên biểu đồ tăng trưởng

 

Ghi chú

Theo độ tuổi

Số lượng

 

Phát triển bình thường

 

Suy dinh dưỡng thể nhẹ cân Độ I

 

Suy dinh dưỡng thể thấp còi Độ I

SL

%

 

SL

%

SL

%

 

1

TS học sinh

218

 

 211

 

96,8

 

 

 7

 

 3,2

 

 02

 

0,9

 

 

2

 

MG

 

 

111

 

  109

 

 

98,2

 

 2

 

 1,8

 

0

 

0

 

 

3

 

NT

 

 

40

 

40

 

 100

 

    0

 

 0

   

 

 0

 

 

4

 

MG 5 T

 

67

 

62

 

 92,5

 

5

 

 0,75

 

    02

 

0,33

 

 

                                                          

         Yên Đức, ngày 25 tháng 9 năm 2016

                           P. Hiệu trưởng

 

 

                           Nguyễn Thị Yến