Asset Publisher

TỔ CHỨC CHUYÊN ĐỀ "LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM"

TỔ CHỨC CHUYÊN ĐỀ "LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM"

Sáng ngày 12/12/2019 trường MN Yên Đức tổ chức chuyên đề " Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm"


              Thực hiện kế hoạch số 422/KH-PGDĐT  ngày 25 tháng 4 năm 2017, của Phòng GD&ĐT Đông Triều về kế hoạch triển khai chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" giai đoạn 2016-2020; công vănsố 855/PGDĐT-CMMN ngày 23/9/2019, của Phòng GD&ĐT Đông Triều  V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục mầm non năm học 2019 – 2020. Thực hiện kế hoạch chuyên môn tháng 12 năm học 2019-2020 của trường MN Yên đức  tổ chức  thực hiện chuyên đề "Xây dựng trường lấy trẻ làm trung tâm". Với 4 hoạt động khác nhau   ở các độ tuổi khác nhau

                 Sau đây là một số hình ảnh hoạt động của chuyên đề.