Asset Publisher

Thực đơn tháng 10/2014

Thực đơn tháng 10/2014


Thực đơn tháng  10/2014

Thứ

TUẦN 1

TUẦN 2

TUẦN 3

TUẦN 4

2

- Cơm,  Thịt rim đậu

- Canh xương su su, cà rốt

   Bún xương

- Cơm,  Thịt rim đậu

- Canh xương bí đao

     Bún xương

- Cơm,  Thịt rim đậu

- Canh xương su su, cà rốt

     Bún xương

- Cơm,  Thịt rim đậu

- Canh xương bí đao

  Bún xương

3

- Cơm, Trứng đúc thịt

- Canh rau ngót nấu thịt nạc

 Cháo gà

- Cơm, Thịt kho tàu

- Canh rau ngót nấu thịt nạc

    Cháo thịt

- Cơm, Trứng đúc thịt

- Canh rau ngót nấu thịt nạc

    Cháo gà

- Cơm, Thịt kho tàu

- Canh rau ngót nấu thịt nạc

    Cháo thịt

4

- Cơm, Tôm thịt sôt cà chua

- Canh cua ( cáy)  rau đay

  Chè đậu đen

- Cơm, Thịt gà thịt lợn rim

- Canh xương khoai sọ

    Chè đậu đen

- Cơm, Tôm thịt sốt cà chua

- Canh cua ( cáy) rau đay

    Chè đậu đen

- Cơm, Thịt gà thịt lợn rim

- Canh xương khoai sọ

     Chè đậu đen

5

- Cơm, Thịt gà thịt lợn rim

- Canh bí đao thịt

 Mỳ thịt

- Cơm, Trứng đúc thịt

- Canh bí đỏ hầm xương

   Mỳ  gà

- Cơm, Thịt gà thịt lợn rim

- Canh bí đao thịt

  Mỳ thịt

- Cơm, Trứng đúc thịt

- Canh bí đỏ hầm xương

 Mỳ  gà

6

- Cơm, Muối lạc vừng

- Canh xương rau củ thập cẩm

  Bún xương

- Cơm, Tôm thịt sốt cà chua

- Canh tôm bí đao

     Cháo đường

- Cơm, Muối lạc vừng

- Canh xương rau củ thập cẩm

    Bún xương

- Cơm, Tôm thịt sôt cà chua

- Canh tôm bí đao

     Cháo đường

 

Tiền ăn trong ngày: 10.000đồng

Bữa sáng: 7.000đồng

Bữa chiều: 3.000đồng

                 Yên Đức, ngày 01 tháng 10 năm 2014

                            PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                 Hoàng Thị Hoa