Asset Publisher

Thưc đơn tháng 09/2014

Thưc đơn tháng 09/2014


Thực đơn tháng  9/2014

Thứ

TUẦN 1

TUẦN 2

TUẦN 3

TUẦN 4

2

- Cơm,  Trứng đúc thịt - Canh rau ngót nấu thịt

- Cháo xương

- Cơm, Trứng đúc thịt

- Canh rau đay nấu cua

- Bánh mỳ sữa đậu

- Cơm,  Trứng đúc thịt

- Canh rau ngót nấu thịt

     - Cháo xương

- Cơm, Trứng đúc thịt

- Canh rau đay nấu cua

- Bánh mỳ sữa đậu

3

- Cơm, Thịt  sốt cà chua

- Canh cua rau đay

 - Bánh mỳ sữa đậu

- Cơm, Thịt tôm  sốt cà chua  

- Canh bí nấu tôm

- Cháo xương

- Cơm, Thịt  sốt cà chua

- Canh cua rau đay

 - Bánh mỳ sữa đậu

- Cơm, Thịt tôm  sốt cà chua  

- Canh bí nấu tôm

- Cháo xương

4

- Cơm, canh cá dưa chua

- Cá sốt cà chua

Cháo thịt

- Cơm, Cá sốt cà chua

- Canh cá nấu dưa chua

- Chè đỗ xanh

- Cơm, canh cá dưa chua

- Cá sốt cà chua

    - Cháo thịt

- Cơm, Cá sốt cà chua

- Canh cá nấu dưa chua

- Chè đỗ xanh

5

- Cơm, Tôm thịt sốt cà chua

- Canh bí nấu tôm

- Chè thập cẩm (Gạo nếp, đỗ xanh, bí ngô)

- Cơm, Giò sốt cà chua

- Canh rau ngót nấu xương 

- Bún xương

- Cơm, Tôm thịt sôt cà chua

- Canh bí nấu tôm

    - Chè thập cẩm (Gạo nếp, đỗ xanh, bí ngô)

- Cơm, Giò sốt cà chua

- Canh rau ngót nấu xương 

- Bún xương

6

- Cơm, Muối lạc vừng

- Canh xương rau củ thập cẩm

    - Mỳ xương

- Cơm, Thịt đậu sốt cà chua  

- Canh rau, củ, thập cẩm 

- Mỳ thịt

- Cơm, Muối lạc vừng

- Canh xương rau củ thập cẩm

    - Mỳ xương

- Cơm, Thịt đậu sốt cà chua  

- Canh rau, củ, thập cẩm 

- Mỳ thịt

 

Tiền ăn trong ngày: 10.000đồng

Bữa sáng: 7.000đồng

Bữa chiều: 3.000đồng

                  Yên Đức, ngày 01 tháng 9 năm 2014

                            PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                   Hoàng Thị Hoa