Asset Publisher

Thông báo công khai về thông tin đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên của nhà trường năm học 2012 -2013

Thông báo công khai về thông tin đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên của nhà trường năm học 2012 -2013


 

Biểu mẫu 04

( Kèm theo thông tư số 09/2009/TT-BGD ĐT ngày 07 tháng 05 năm 2009 của

Bộ Giáo Dục và Đào tạo)

 

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON YÊN ĐỨC

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

của của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2012 -2013

 

 

 

 

 

Stt

 

 

 

 

 

Nội dung

 

 

 

 

Tổng số

 

Hình thức tuyển dụng

 

Trình độ đào tạo

 

Ghi chú

Tuyển dụng trước nghị định 116 và tuyển dụng theo

NĐ 116

( Biên chế hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn)

Các hợp đồng khác( Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo nghị định 68)

 

 

 

TS

 

 

 

ThS

 

 

 

ĐH

 

 

 

 

 

 

TC

 

 

 

TCCN

 

 

 

Dưới

TCCN

 

 

Tổng số giáo viên cán bộ quản lý, nhân viên

 

29

 

8

 

 

 

 

 

  9

 

 

5

 

 

 13

 

 

 

I

Giáo viên

22

1

 

 

 

5

4

13

 

 

 

II

Cán bộ quản lý

4

4

 

 

 

3

1

0

 

 

 

1

Hiệu trưởng

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng 

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Nhân viên

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhân viên văn thư

1

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

2

Nhân viên kế toán

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

3

Thủ quỹ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4

Nhân viên y tế

1

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

  5

Nhân viên thư viện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  6

Nhân viên khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Yên Đức, ngày 30 tháng 09 năm 2012

                                                                                                                  Hiệu Trưởng

 

 

                                                                                                            Nguyễn Thị Loan