Asset Publisher

Thông báo công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế của nhà trường năm 2012 -2013

Thông báo công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế của nhà trường năm 2012 -2013


 

                                                                                            Biểu mẫu 02

( Kèm theo thông tư số 09/2009/TT-BGD ĐT ngày 07 tháng 05 năm 2009 của

 Bộ Giáo Dục và Đào tạo)

 

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON YÊN ĐỨC

 

THÔNG BÁO

Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2012 -2013

 

 

Stt

 

 

Nội dung

 

 

Tổng số

trẻ em

Nhà trẻ

 

Mẫu giáo

3-12 tháng tuổi

13-24 tháng

tuổi

25-36 tháng

tuổi

3-4 tuổi

4-5 tuổi

5 -6 tuổi

I

Tổng số trẻ em

164

 

 

63

20

23

58

1

Số trẻ nhóm ghép

 

 

 

 

 

 

 

2

Số trẻ em 1 buổi /ngày

 

 

 

 

 

 

 

3

Số trẻ em 2 buổi trên ngày

164

 

 

63

20

23

58

4

Số trẻ em khuyết tật học hoà nhập

1

 

 

 

 

 

 

II

Số trẻ em được tổ chức ăn tại cơ sở

164

 

 

63

20

23

58

III

Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khoẻ

164

 

 

63

20

23

58

IV

Số trẻ em được theo dõi trên biểu đồ tăng trưởng

164

 

 

53

20

23

58

V

Kế quả phát triển sức khoẻ của trẻ em

 

 

 

 

 

 

 

1

Kênh bình  thường

152

 

 

60

17

19

56

2

Kênh  dưới - 2  ( SDD thể nhẹ )

12

 

 

3

3

4

2

3

Kênh dưới - 2   ( SDD thấp còi Độ I)

5

 

 

1

1

1

2

4

Kênh trên +2

 

 

 

 

 

 

 

5

Kênh trên +3

 

 

 

 

 

 

 

6

Phân loại khác

 

 

 

 

 

 

 

7

Số trẻ em suy dinh dưỡng

 

 

 

 

 

 

 

8

Số trẻ em béo phì

 

 

 

 

 

 

 

VI

Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục

 

 

 

 

 

 

 

1

Đối với nhà trẻ

 

 

 

 

 

 

 

a

Chương trình chăm sóc giáo dục trẻ 3 -36 tháng

63

 

 

 

 

 

 

 

b

Chương trình giáo dục mầm non

Chương trình giáo dục nhà trẻ

 

 

 

 

 

 

 

2

đối với mẫu giáo

 

 

 

 

 

 

 

a

Chương trình chăm sóc giáo dục Mẫu giáo

101

 

 

 

 

 

 

b

Chương trình 26 tuần

 

 

 

 

 

 

 

c

Chương tình 36 buổi

 

 

 

 

 

 

 

d

Chương trình giáo dục mầm non

Chương trình giáo dục mẫu giáo

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Yên Đức, ngày 30 tháng 09 năm 2012

                                                                                                                  Hiệu Trưởng

 

 

                                                                                                            Nguyễn Thị Loan