Asset Publisher

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2018 - 2019

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2018 - 2019


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

   TRƯỜNG MN YÊN ĐỨC

                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

                                                       Yên Đức ngày 25 tháng 7 năm 2018

BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN

NĂM HỌC 2017 – 2018

Stt

Họ và tên

Năm

sinh

Chức vụ

Trình độ CM

Phân công CM

Ghi chú

 

1

Vũ Thị Miến

1970

Hiệu trưởng

ĐH

Phụ trách chung mọi hoạt động của nhà trường

 

 

2

Bùi Thị Hương

1964

Phó hiệu trưởng

ĐH

Phụ trách CM NT+ Nuôi dưỡng CSVC, KĐCL, điểm lẻ Đức Sơn

 

 

3

Nguyễn Thị Yến

1981

Phó hiệu trưởng

ĐH

Phụ trách CMMG +Phổ cập, CNTT, Phong trào, điểm lẻ Dương Đê

 

 

4

Phạm Thị Minh Huệ

1981

Giáo viên

ĐH

Giáo viên chủ nhiệm lớp 5 tuổi D1

 

 

5

Lưu Thị Loan

1991

Giáo viên

ĐH

 

 

6

Ngô Thị Tuyên

1988

Giáo viên

ĐH

Giáo viên chủ nhiệm lớp 5 tuổi D2

 

 

7

Vũ Thị Thúy

1968

Giáo viên

ĐH

 TT tổ MG

 

8

Đoàn Thị Hằng

1986

Giáo viên

ĐH

Giáo viên chủ nhiệm lớp 5 tuổi D3

 

 

9

Nguyễn Thị Mai Phương

1985

Giáo viên

ĐH

 

 

10

Đoàn Thị Hiền

1989

Giáo viên

ĐH

Giáo viên chủ nhiệm lớp 4 tuổi C1

 

 

11

Bùi Thị Tích

1989

Giáo viên

ĐH

 

 

12

Bùi Thị Yên

1981

Giáo viên

ĐH

Giáo viên chủ nhiệm lớp 4 tuổi C2

 

 

13

Nguyễn Thị Uyên

1992

Giáo viên

ĐH

 

 

14

Vũ Thị Huyền

1988

Giáo viên

ĐH

Giáo viên chủ nhiệm lớp 3 tuổi B1

 

 

15

Trịnh Thị Tuyết

1980

Giáo viên

ĐH

 

 

16

Bùi Thị Nữ

1965

Giáo viên

TC

Giáo viên chủ nhiệm lớp 3 tuổi B2

 

 

17

Trần Thị Hải Yến

1993

Giáo viên

ĐH

 

 

18

Trần Thanh Nhàn

1978

Giáo viên

Giáo viên chủ nhiệm nhóm trẻ A1

 TTCM

 

 

19

Đỗ Thị Nghĩa

982

Giáo viên

ĐH

 

 

 

20

Ngô Thị Xuân

1988

Giáo viên

ĐH

Giáo viên chủ nhiệm nhóm trẻ A2

 

 

21

Đoàn Thị Kim Như

1964

Giáo viên

TC

 

 

22

Nguyễn Thị Nga

1991

Cấp dưỡng

TC

Cấp dưỡng

 

 

23

Trần Thị Thu Hà

1970

Hành chính

ĐH

 

TTVP

 

24

Đỗ Thị Thúy

1986

Y Tế

TC

 

 

 

                                                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                       (Đã ký)

 

                                                                                                                                  Vũ Thị Miến