Asset Publisher

KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi “Dinh dưỡng trẻ thơ” năm học 2016 - 2017

KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi “Dinh dưỡng trẻ thơ” năm học 2016 - 2017


PHÒNG GD &ĐT ĐÔNG TRIỀU 

              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON YÊN ĐỨC

                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                        

      Số: 22/KH-Tr Mn

             Yên Đức, ngày 20 tháng 3 năm 2017

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội thi "Dinh dưỡng trẻ thơ" năm học 2016 - 2017

 
   

Thực hiện công văn số 227/KH-GDĐT- Ngày 14 /3 /2017 của phòng Giáo dục và Đào tạo về kế hoạch tổ chức điểm Hội thi " Dinh dưỡng trẻ thơ" thi xã Đông Triều năm học 2016 – 2017;

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017, Trường Mầm non Yên Đức xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi "Dinh dưỡng trẻ thơ" cấp trường  năm học 2016 - 2017 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

- Tuyên truyền kiến thức về dinh dưỡng đối với trẻ em độ tuổi mầm non cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ trong nhà trường, các bậc cha mẹ trẻ và cộng đồng.

- Nâng cao hiểu biết, góp phần thay đổi nhận thức, thái độ, thói quen sử dụng sản phẩm dinh dưỡng trong việc tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng trẻ tại nhà trường và cộng đồng.

- Nâng cao năng lực quản lý và tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng trẻ trong nhà trường.

- Huy động sự tham gia tích cực của các bậc cha mẹ trẻ, cộng đồng trong hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ tại  nhà trường góp phần nâng cao chất lượng và phát triển toàn diện trẻ em.

- Tạo khí thế thi đua sôi nổi cho giáo viên, phụ huynh và học sinh;

- Công tác tổ chức hội thi phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo an toàn, tiết kiệm.
II. ĐỐI TƯỢNG, SỐ LƯỢNG ĐỘI VÀ THÍ SINH DỰ THI

1. Đối tượng:

                    Giáo viên, phụ huynh, học sinh khối 5 tuổi trường mầm non Yên Đức.

2. Số lượng:  Gồm 03 đội thi

Mỗi đội gồm 4 thành viên  cụ thể:

- Đối với học sinh:  02 trẻ

- Đối với giáo viên: 01 cô

- Đối với phụ huynh 01phụ huynh.

III. Thời gian, địa điểm tổ chức hội thi:

1. Thời gian:

½ ngày, từ 7h30 - 10h40 phút ngày 28/4/2017

2. Địa điểm:

 Trường mầm non Yên Đức

IV. Nội dung, hình thức và thời gian các phần thi

A. Phần thi dinh dưỡng:

1. Nội dung: Gồm 03 phần:

 1.1 Phần thi: Màn chào hỏi.

 1.2 Phần thi: Hiểu biết về Dinh dưỡng trẻ em.

 1.3 Phần thi: Tiểu phẩm tuyên truyền.

2. Hình thức thể hiện: Tập thể.

3. Nội dung các phần thi:

3.1. Phần thi: Màn chào hỏi

- Giới thiệu tên đội, các thành viên trong đội, chủ đề Hội thi thông qua các loại hình nghệ thuật: Kịch, thơ ca, tấu hài, hò, vè,...

- Thời gian: Không quá 05 phút/01 đội.

3.2. Phần thi: Hiểu biết về Dinh dưỡng trẻ em

Gồm có 3 lượt thi trong đó:

+ Lượt 1: Thi trắc nghiệm: Chọn phương  án đúng  (Phần thi dành cho cả đội):  gồm 5 câu hỏi do BTC đặt ra.   

 + Lượt 2: Chọn trả lời câu hỏi: (Phần thi dành cho phụ huynh hoặc cô giáo):

+ Lượt 3: Bắt thăm thực đơn. (Phần thi dành cho trẻ)

 (Yêu cầu chọn thực phẩm và gia vị để chế biến món ăn theo thực đơn, thời gian không quá 2 phút).

3. Phần thi: Tiểu phẩm tuyên truyền.

- Thông qua tiểu phẩm các đội thi thực hiện tuyên truyền kiến thức khoa học về dinh dưỡng và dinh dưỡng hợp lý đối với trẻ em độ tuổi mầm non; sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong tổ chức hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ.

- Thời gian: Không quá 10 phút/01 đội.

B. Phần thi văn nghệ:

- Đối tượng trẻ: Từ nhà trẻ - lớp 5 tuổi (Gồm có 09 nhóm lớp)

  • Hình thức: Tập thể

Mỗi nhóm lớp 01 tiết mục văn nghệ để dự thi

Thi và chấm điểm theo các khối nhóm lớp

- Thời gian: Không quá 05 phút

 - Loại hình: các bài hát, múa, khiêu vũ, thể dục nhịp điệu... có nội dung phù hợp với lứa tuổi mầm non.

V. Chấm điểm và xếp hạng

1. Chấm điểm:

1.1. Phần thi: Màn chào hỏi: 10 điểm.

1.2. Phần thi: Hiểu biết về Dinh dưỡng trẻ em: tối đa 30 điểm, trong đó:

+ Lượt 1: Thi trắc nghiệm:  10 điểm (mỗi câu hỏi trả lời đúng là 2 điểm)

 + Lượt 2: Chọn trả lời câu hỏi: 10 điểm.

+ Lượt 3: Bắt thăm thực đơn: 10 điểm.

          1.3. Phần thi Tiểu phẩm tuyên truyền: 10 điểm.

- Tổng điểm 3 phần thi tối đa 50 điểm.

2. Xếp hạng:

- Căn cứ vào kết quả của các phần thi để xếp hạng đội thi đạt giải nhất, giải nhì, giải ba cho phần thi "Dinh dưỡng"; Giải A,B cho phần thi "Văn nghệ" theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp.

VI. Cơ cấu giải thưởng

 Phần thi "Dinh dưỡng" gồm 01 giải nhất; 01 giải nhì; 01 giải ba

Phần thi Văn nghệ: Gồm 4 giải A; 5 giải B.

VII. Dự kiến kinh phí:

- Cơ cấu giải thưởng như sau:

* Phần thi dinh dưỡng:

+ 01 giải nhất: 200.000

+ 01 giải nhì: 180.000

            + 03 giải ba: 150.000đ

* Phần thi Văn nghệ:

            + Giải A: 4 x 200= 800.000đ

            + Giải B: 5x 150= 750.000đ

- Trang trí khánh tiết, bàn ghế: 2.500.000đ

- Loa máy 1.500.000đ

- Thiết bị phục vụ:

+ Thực phẩm tươi sống: 1.000.000đ

+ Biển đáp án: 4 cái x 3 đội =12 cái: 600.000đ

+ Tranh ảnh phục vụ hội thi: 600.000đ

+ Trang phục hội thi: 1.500.000đ

+ Nước uống + chè : 150.000đ

Tổng tiền:  9930.000 (chín triệu chín trăm ba mươi ngàn đồng chẵn)

VIII. Tổ chức thực hiện.

- Thành lập Ban tổ chức Hội thi "Dinh dưỡng trẻ thơ" gồm các thành viên:
1/ Đ/c: Vũ Thị Miến - Hiệu trưởng nhà trường trưởng ban;

2/ Đ/c: Nguyễn Thị Yến -  P. Hiệu trưởng  -  Phó trưởng ban

3/ Đ/c: Hoàng Thị Hoa - P. Hiệu trưởng - Phó trưởng ban;

4/ Đ/c: Trần Thị Hà – Hội trưởng HCMHS – Ủy viên

5/ Đ/c: Vũ Thị Thúy – CTCĐ Ủy viên.

6/ Đ/c: Trần Thanh Nhàn – Tổ trưởng tổ nhà trẻ - Ủy viên

7/Đ/c: Phạm Thị Thủy -  Kế toán thư ký;

- Các tổ  chuyên môn

+ Chuẩn bị tài liệu kiến thức về dinh dưỡng trẻ thơ cho các đội để tham gia cuộc thi;

+ Thành lập các đội tuyển ở các lớp căn cứ tài liệu tiến hành bồi dưỡng luyện tập.

Trên đây là kế hoạch tổ chức cuộc thi "Dinh dưỡng trẻ thơ" năm  học 2016– 2017 của trường Mầm non Yên Đức.  

Trường Mầm non Yên Đức xin ý kiến chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào Tạo Thị xã Đông Triều

Nơi nhận:

- PGD&ĐT  (Để b/c)

- BGH, TTCM, GV (t/h)

- Lưu: VP.

NGƯỜI DUYỆT
HIỆU TRƯỞNG

 

Vũ Thị Miến

             NGƯỜI XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

 

                     Nguyễn Thị Yến

 

Đánh giá kết quả hội thi:     Đã hoàn thành theo kế hoạch.