Asset Publisher

Hoạt động thiết thực chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11

Hoạt động thiết thực chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11


 

Hoà chung với không khí thi đua cùng các cấp học lập thành tích chào mừng ngày  nhà giáo Việt Nam 20/11.

       Trong tuần vừa qua trường MN Yên Đức  phát động phong trào thi đua " dạy tốt học tốt "  Thông qua đăng ký tiết dạy tốt của các đ/c giáo viên ở các nhóm lớp, để BGH cùng tổ chuyên môn đến dự giờ - đánh giá xếp loại. Với đầy đủ các hoạt động và số hoạt động đã dự được là 14  trong đó có 8 hoạt  động xếp loại tốt và được BGH thống nhất đánh giá cao trong việc tạo MT cho trẻ hoạt động cũng như tích hợp các nội dung phù hợp với chủ đề. Lồng ghép chuyên đề một cách khéo léo,cung cấp kiến thức, kỹ năng cho trẻ có hệ thống, sử dụng trực quan linh hoạt.Hình thức tổ chức các hoạt động  sinh động, khai thác triệt để, có hiệu quả cao trong quá trình cho trẻ trải nghiệm.  Giúp trẻ đạt được yêu cầu về kiến thức, kỹ năng của hoạt động một cách thoải mái, tự tin và sáng tao..

      Đây là hoạt động thiết thực để chào mừng ngày nhà giáo Việt nam 20/11và cũng là hoạt động chuyên môn nhằm thúc đẩy đội ngũ GV mạnh dạn tự tin trong việc tự bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ của mình.Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mà nhà trường đã đang thực hiện  trong năm học  2012-2013.

Sau đây là một số hình ảnh

                 

  H/ảnh giờ hoạt động của cô giáo Bùi Thị Nữ nhóm trẻ A2 tuổi C2

 

              H/ảnh giờ hoạt động LQCC

     của cô giáo Lê Thị Thanh Huế Lớp MG 5 -6 tuổi C2

 

        H/ảnh giờ hoạt động  LQvới Văn học -Tryện Quả trứng

               của cô giáo Đỗ Thị Nghĩa nhóm trẻ A3

 

                    H/ảnh giờ hoạt động âm nhạc

 của cô giáo Phạm Thị Châu loan Lớp MG 4 -5 tuổi B2

 

  H/ảnh giờ hoạt động LQ biểu tượng toán lồng ghép trò chơi dân gian ...

      của cô giáo Phạm Thị Toan lớp MG 5 -6 tuổi C3

 

                                                                Tổ CNTT nhà trường