Asset Publisher

DANH SÁCH GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2016-2017

DANH SÁCH GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2016-2017


STT

HỌ VÀ TÊN

Năm  sinh

 

Năm vào ngành

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

1

Vũ Thị Miến

1971

1989

Hiệu trưởng

ĐH GD MN

2

Nguyễn Thị Yến

1981

2000

P hiệu trưởng

ĐH GD MN

3

Hoàng Thị Hoa

1976

1995

P hiệu trưởng

ĐH GD NM

4

Vũ Thị Thúy

1968

1990

Giáo viên

ĐH GD MN

5

Trần Thị Thanh Nhàn

1978

2004

Giáo viên

CĐ GD MN

6

Bùi Thị Nữ

1965

1989

Giáo viên

TC GD MN

7

Đoàn Thị Kim Như

1964

1980

Giáo viên

TC GD MN

8

Trần Thị Hải Yến

1993

2013

Giáo viên

TC GD MN

9

Bùi Thị Minh Huệ

1981

2009

Giáo viên

 ĐH GD MN

10

Đỗ Thị Nghĩa

1982

2008

Giáo viên

ĐH GD MN

11

Nguyễn Thị Uyên

1992

2012

Giáo viên

TC GD MN

12

Lưu Thị Loan

1991

2012

Giáo viên

ĐHGD MN

13

Trịnh Thị Tuyết

1981

2009

Giáo viên

 ĐH GD MN

14

Bùi Thị Yên

1983

2009

Giáo viên

TC GD MN

15

Đoàn Thị Hằng

1988

2009

Giáo viên

ĐH GD MN

16

Bùi Thị Tích

1989

2010

Giáo viên

 ĐH GD MN

17

Vũ Thị Huyền

1988

2011

Giáo viên

TC GD MN

18

Vũ Thị Lan

1992

2012

Giáo viên

ĐH  GD MN

19

Đinh Thị Thùy Dương

1991

2012

Giáo viên

ĐH GD MN

20

Ngô Thị Xuân

1988

2012

Giáo viên

CĐ GD MN

21

Ngô Thị Tuyên

1988

2012

Giáo viên

TC GD MN

22

Phạm Thị Thủy

1985

2009

Kế toán

ĐH Kế toán

23

Đào Thị Hiền

1989

2013

Giáo viên

TC GD MN

24

Phạm Thị Minh Hải

1984

2009

Hành chính

TC Ktế - tài chính

25

Vũ Thị Thúy

1988

2012

Y tế

TC Y tế

26

Lê Thị Lương

1985

2009

Cấp dưỡng

TC nấu ăn

27

Nguyễn Thị Nga

1990

2009

Cấp dưỡng

TC nấu ăn

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG
 

 

                                                                                                                   (Đã ký)

 

                                                                                                                   Vũ Thị Miến